Välkomna till 2023 års studiedagar i Örebro

2020 var det tänkt att studiedagarna skulle genomföras i Örebro, men pandemin kom i vägen. Nu gör vi ett nytt försök. I år blir det ingen digital del utan allt på plats på Stora hotellet och Örebro slott.

Vi kommer att få lyssna på föreläsningar om välfärdsbrottslighet, otillåten påverkan och civilförsvarsfrågor ur olika perspektiv under torsdagen.  

JO Thomas Norling medverkar i år och går igenom aktuella JO-beslut och fredagen fortsätter med stadsutvecklingsfrågor och lunch i Svampen på 58 meters höjd.

Örebro har en lång historia. Någon gång på 1200-talet tros Örebro ha fått stadsprivilegier. Det blev intressant för makthavare att kontrollera denna knutpunkt och en kungsgård finns dokumenterad vid Örebro år 1347. Det var troligen kung Magnus Eriksson som på 1350-talet lät anlägga en fästning på den holme där det nuvarande Örebro slott ligger. Flera riksdagar hölls i Örebro på 1500-talet. Kung Karl IX byggde om borgen till ett modernt renässansslott.

Under 1800-talet hölls två riksdagar i Örebro, nämligen 1810, då Jean Baptiste Bernadotte, furste av Pontecorvo (senare kung under namnet Karl XIV Johan), den 21 augusti valdes till tronföljare.

Örebro var under första hälften av 1900-talet känd som "skostaden", eftersom ett stort antal skofabriker fanns där. Dessa är numera nedlagda. Fortfarande är Örebro i viss mån en industristad, även om staden under senare delen av 1900-talet alltmer kommit att präglas av service, tjänster och utbildning.

Om du får tid över så är staden väl värd en rundvandring.

Jag hoppas att vi ses i augusti och att även årets dagar blir givande och att du får tillfälle att träffa både gamla och nya kollegor.

Mycket välkomna!

Niklas Witt
Ordförande i SKJF