Arrangörerna av Kommunikationskarnevalen har ett unikt samarbete mellan statlig myndighet, regionverksamhet, kommunal verksamhet och privat aktör. Vi är stolta över ett mycket fint samarbete oss emellan sedan många år tillbaka. Vår bredd av kunskap tillsammans med att vi representerar olika verksamheter och målgrupper berikar kommunikationskarnevalen så att vi kan skapa den bästa konferensen om AKK och kommunikationsstöd i Sverige.  

Arrangörer är: 

SPSM 
Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, är Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik. För att bidra till att förskolor, skolor och vuxenutbildningar ger en utbildning som möter barns, ungas och vuxnas behov, oavsett funktionsförmåga, erbjuder vi stöd i form av kunskap och kompetensutveckling över hela Sverige, ett stöd som är kostnadsfritt. 

Dart 
Dart är en specialistenhet för kommunikationsstöd och digital delaktighet.  Dart tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset och ligger i Göteborg men tar emot patienter från hela Sverige. Vi arbetar med olika sätt att stödja kommunikation för personer med funktionsnedsättning. Vi har ett stort utbud av utbildning, bland annat för dig som är eller vill bli vägledare inom AKKtiv-programmet.  Vi driver en rad spännande forsknings- och utvecklingsprojekt varav några presenteras här på Karnevalen. På vår webbsida hittar du också en omfattande bank med färdiggjorda AKK- material och undervisningsklipp, t ex hur du kan göra egna bildstöd i vårt fria verktyg www.bildstod.se.  

Eldorado
Eldorado Resurscenter tillhör förvaltningen för funktionsstöd i Göteborgs Stad. Vår målgrupp är personer med svår till mycket svår intellektuell funktionsnedsättning samt deras närstående och personal. 
Vi har tre uppdrag - aktivitet, kunskap och kultur.   

Aktivitet  
Vi erbjuder handledning i olika aktiviteter med utgångspunkt i våra aktivitets-och sinnesrum. Tillsammans med närstående eller personal kan man komma och utforska de olika rummen.   

Kunskap  
Som närstående eller personal kan du ta del av våra utbildningar och handledningar i bland annat kommunikation och samspel, musik och sinnesstimulerande miljöer.   

Kultur  
Vår ambition är att erbjuda ett varierat kultur- och fritidsutbud, som till exempel musikkaféer och fritidsmusik i en inspirerande, tillgänglig och tillåtande miljö.  

Mariposa Kompetenscenter AB 
Välkommen till en värld av kommunikation och tillgänglighet för alla! Här hittar du utbildningar, föreläsningar och handledning inom kommunikation och tillgänglighet. Du får tips och idéer på hur du kan skapa en mer tillgänglig värld för alla. Vår önskan är att ge dig kunskap genom stor tillgänglighet, hög kvalité och mycket glädje. I Mariposa Academy hittar du webbutbildningar inom AKK och med Tecken som AKK (TAKK) som du har tillgång till under ett helt år och samtidigt får stöd i ditt tecknande genom livesändningar och gruppcoachningar.   

Läs mer på www.mariakraffthelgesson.se och www.MariposaAcademy.se