Fredrik Malmberg 
Fredrik Malmberg är sedan årsskiftet ny direktör på Institutet för mänskliga rättigheter vars uppdrag är att främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige. På institutet leder han arbetet med att följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och förverkligas i Sverige. I sina tidigare uppdrag som generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten, som Barnombudsman och i sitt arbete inom Rädda Barnen har Fredrik Malmberg arbetat brett med barn och ungdomars rättigheter och särskilt engagerat sig i frågor om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

 


Gayle Porter
Gayle Porter är logoped med över 40 års praktisk erfarenhet av att arbeta med personer i behov av kommunikationsstöd. Gayle är medgrundare till CPEC (Cerebral Palsy Education Centre) i Melbourne, Australien, där hon också arbetar. Hon har även en privat klinik där hon arbetar med individer i behov av kommunikationsstöd. Gayle Porter har utvecklat PODD, som står för Pragmatic Organization Dynamic Display, och tagit fram kommunikationsböcker och anpassningar för talande hjälpmedel. Hon har skrivit artiklar, publikationer och kapitel om AKK och cerebral pares och är en eftertraktad internationell föreläsare.
Föreläsningen hålls på engelska.


Anna-Eva Hallin (på grund av sjukdom kan Anna-Eva Hallin tyvärr ej närvara)
Anna Eva Hallin är logoped, har en Ph.D. från New York University, och är biträdande lektor vid Karolinska institutet, Enheten för logopedi. Hennes huvudsakliga inriktning i både forskning och undervisning är språk-, läs- och skrivutveckling samt språksvårigheter hos barn och ungdomar. Anna Eva driver sidan och bloggen språkforskning.se med målet att sprida aktuell forskningsbaserad kunskap inom dessa områden. Anna Eva har skrivit böckerna Förstå och arbeta med språkstörning (2019) och Värt att veta om språkstörning (2021, med C Reuterskiöld, båda Natur & Kultur), och anlitas ofta som föreläsare för skolor, kommuner, myndigheter och högskolor.

 


Carolina Caggiano
Carolina är mamma till 4 barn varav det äldsta, Isabella, är AKK-användare. När Isabella var 9 månader flyttade familjen från Buenos Aires till Norge. Carolinas stora engagemang i Isabellas AKK, väckte ett intresse som också lett vidare till universitetsstudier och professionellt arbete inom området.

 

 

 Margret Buchholz
Margret Buchholz är specialist i arbetsterapi och medicine doktor. Hon har mångårig erfarenhet som arbetsterapeut i arbetet med personer som behöver AKK och hon fördjupade sig i sin avhandling på digital delaktighet för denna målgrupp. Hon arbetar på Dart ­ – specialistenhet för kommunikationsstöd och digital delaktighet samt som lektor vid Göteborgs universitet.

 

 

 Mikael Heimann
Mikael Heimann är leg psykolog och leg psykoterapeut och professor emeritus i utvecklingspsykologi vid Linköpings universitet. Mikael har under lång tid studerat hur kommunikation och språk utvecklas tidigt i livet. Mer konkret har fokus legat på socio-kognitiv utveckling som t ex imitation, minne hos både typiska barn och barn med funktionsnedsättning. På senare tid har han även undersökt hur vår digitala vardagskommunikation påverkar samspel och språkutveckling.