För information kring anmälan, utställarfrågor samt andra praktiska delar kontakta Konferenskoordinator Karin Wigerud karin.wigerud@vgregion.se