För att läsa mer om sessioner och programpunkter - klicka på önskad text.

Onsdag 18 maj Utställningen öppen 11.00-18.00
11:00-13:00 Registreringen öppen  
12:00-13:00 Lunch på egen hand  
13:00-14:00 Gemensam inledningssession - Välkommen till Halmstad
Kommunstyrelsens ordförande Jonas Bergman hälsar oss välkomna.
Hanna Billmayer, klimatanpassningsstrateg, pratar om framtidens klimatutmaningar.
Ann-Charlotte Abrahamsson, kommunekolog, och Ellinor Waldemarsson, hållbarhetsstrateg pratar om Grön Infrastruktur.
14:00-14:30 Speedtalk - en minut per utställare
Våra utställare får möjlighet att kort presentera sig och tala om vad de visar i sin monter
14:30-15:00 Utställarbesök och fika
15.00-16.00 1A - GNSS och Positionering
* SWEPOS och spännande tillämpningar -
Rickard Jäderberg, Lantmäteriet
* Trimble X7 - Lätt färdig i fält-
Petter Hoffman
1B - Kartor
* HAJK - Jacob Wodzynski och Annette Böhm,
Halmstads kommun
* Tillgänglighetskartan - Jakub Pelka,
Halmstads kommun
 
16:10-17:10 2 - Ny teknik
*
CatFish-Högskolan i Halmstad
* Monitorering -
René Folke, Leica
* Geografisk sensordata i upp-
kopplade transportsystem - 
Magnus Larson & Mattias Svensson
 
17:10-18:00 Utställarmingel    
18:00- Kvällsaktivitet - Mission completed som
avslutas med hamburgarbuffé på Hotell Tylösand.
   
       
Torsdag 19 maj Utställningen öppen 08.00-17.00
07:30-08:30 Registreringen öppen 07:30-08:30
08:30-09:30 3 - Stora projekt
* Den pågående översynen av riksgränsen
mellan Sverige och Norge,
Dan Norin, Lantmäteriet
* Norrbotniabanan, svårigheter och möjlig-
heter för mätningsteknik, 
Lars-Johan Rylander, Trafikverket
   
09:30-10:00 Utställarbesök och fika
10:00-11:30 4 - Drönare
* Nationell specifikation för byggnad, att mäta in
och lagra byggnader på ett standardiserat sätt -
Joakim Jonsson, Lantmäteriet
* Drönare, Lidar Fotogrammetri -
Rikard Svall, 5D teknik AB
* Från drönare till 3D -
Peo Holm, Värnamo kommun
  Kl 10:15-11.15 Stadsvandring
Guide: Andreas Johansson
På promenad genom Halmstads
historia. Hus, platser och människor
från förr och nu i en spännande färd

från stadens äldsta tid till idag.
11:30-12:30 Lunch
12:30-13:30 5A - Mätdata
* HMK, ett "stödpaket" för bättre kvalitet -
Lars Jämtnäs, Lantmäteriet
* Spännande nyheter för bättre
mätdataberäkning - 
Jakob Samani, Adtollo
5B - Digitalisering av samhällsbyggnads-
processen i praktiken 1

* Digitalisering av äldre detaljplaner - 
Martin Adner, Halmstad kommun

* Rutinbeskrivning för framtagande av digitala
grundkartor -  Niklas Eriksson, Örebro kommun
 
13:40-14:40

6 - 3D
* Sätta igång med 3D-kartor och 3D-data - 
Jakub Pelka, Halmstads kommun

* Virtuella Göteborg - En digital tvilling av en
stad i förändring - 
Eric Jeansson, Göteborgs stad

  Kl 13:40-14:40 Studiebesök
Livräddarna Tylösand

 
14:40-16:00 Utställarfinal och fika
16:00-17:00 7A - Insamling av data från ovan
* 3Dskanning/Drönare/Datahantering -
Josefin L, AIF Sweden AB
* Svensk markrörelsetjänst - baserad på
InSAR-teknik, Dan Norin, Lantmäteriet
7B - Digitalisering och informationshantering
* Hur får insamlade data spridas? - 
Peter Wasström, Lantmäteriet
* Digital Samhällbyggnadsprocess,
Emma Kjernald, Kungsbacka kommun
 
17:00-18:30 Återhämtning - egen tid
18:30- Middag - trerättersmiddag med underhållning på Hotell Tylösand
       
Fredag 20 maj
08:30-10:00 8A - Mätning i praktiken
* Hur kommun och konsult kan arbeta på ett
smart och effektivt sätt -
Qarin Bånkestad, Eskilstuna kommun
* Fastighetsgränsernas inverkan på PBL-
åtgärder (Fastighetsgränsernas inverkan
på nybyggnadskartor, husutsättningar och
lägeskontroller) - Per-Åke Jureskog, Metria
* Ny version av Gtrans, Lantmäteriets
programvara för koordinattransformation -
Henrik Bryskhe, Lantmäteriet
* Varför får vi så dåliga ritningar? -
Jonas Andersson, Digitize it
8B - Digitalisering av samhällsbyggnads-
processen i praktiken 2

* Nyttan i praktiken av digitala detaljplaner - 
Mikael Johansson, Aveki & Malin Sträng,
Värmdö kommun
* Drönargränser, Mikael Johansson, Aveki &
Malin Sträng, Värmdö kommun

 
 
10:00-10:30 Fika
10:30-11:45 Gemensam avslutning med Micke Gunnarsson  
11:45- Lunch på egen hand
12:30-13:00 Bonus - Studiebesök CatFish
Ta chansen att se undervattensdrönare från onsdagens föredrag ta vattenprover. Du tar dig hit på egen hand. Fritt att besöka mellan kl 10-15 vid Simstadion Brottet.