Program 10 februari


Resurshushållning hand i hand med utsläppsbegränsningar


09.00    Välkomna och introduktion - Ann Mattsson, Gryaab och Peter Sörngård, Svenskt Vatten
09.15     Expertgruppen för VA inom Delegationen för cirkulär ekonomi - Anders Finnson, Svenskt Vatten
09.25    Vad kan avloppsvatten användas till och vad blir produktspecifikationen? -  Kerstin Hoyer, VA-syd 
09.40      Hur kan vi sluta de urbana vattenkrets-loppen i Kalmar? - Regine Ullman, Kalmar Vatten
09.55    Bensträckare
10.00    Chatfrågor och funderingar
10.10     Lofthammars golfbana - Torgny Kindh, Loftahammar     
10.20    Östra Ramlösa – off grid för bättre miljö och ekonomi  - Pär Gustafsson, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp     
10.30    Ledningsnät och reningsverk jobbar mot samma mål - Emilie Alenius, DHI
10.45    Paus   
11.10     Chatfrågor och funderingar

11.20    Två rör ut i Visborg - Louise Ringqvist, Region Gotland     
11.30    Värmeåtervinning – hot eller möjlighet - Magnus Arnell, RISE

11.45    Chatfrågor och funderingar
11.55    Summering och avslutning