Finalister


 

Cellfion

Cellfion tillverkar och kommersialiserar nanocellulosamembran för elektrokemisk energilagring och omvandlingsanordningar och vill ta ett viktigt steg mot en mer hållbar framtid. Cellfion kommer från ledande forskning vid KTH, Linköpingsuniversitet och RISE och erbjuder membraner baserade på biomaterial från skogen-lösning som är både säker och hållbar. Cellfionsmembran är en innovativ användning av hållbart material och är det första att kommersialisera biobaserade membraner för användning inom den gröna energisektorn.Tack vare de unika egenskaperna hos nanofibriller och expertisen hos Cellfions team kan vi anpassa vår lösning till kundens behov vilket leder till ökad prestanda och sänkta kostnader. Cellfion vill vara en bidragande part i den viktiga omställningen till grönare och mer hållbar energi och en friskare planet.

Membranes are a key component in energy storage devices, and they are often the part that first breaks down and needs to be replaced. Cellfion manufactures nanocellulose membranes for electro chemical energy storage andc onversion devices, mainly focusing on two applications: organic redox flow batteries, a form of large-scale energy storage that can be used to support the electricity grid, and PEM electrolyzers, which are used to produce green hydrogen gas. In the future, our nanocellulose membranes will enable the fabrication of renewable energy storage devices, like hydrogen fuel cells and redox flow batteries, as well as replace the current non-renewable membranes on the market.

Team: Alexandra Troulioti, Liam Hardey och Johan Erlandsson


Flexpenser

Most liquid packaging cause waste and most products contain preservatives. After opened, they do not protect liquid integrity e.g., milk becomes rancid, and the glue dries out. Flexpenser technology at a fraction of the cost protects the content after opening a package. So, it dramatically reduces preservatives and the waste flow of liquids/semi-liquids.

Team: Amin Kazemzadeh, Giulia Gaudenzi och Robert Bouwens

 

FoodFighters

FoodFighters är framtidens sätt att handla mat. En marknadsplats som Airbnb eller Pricerunner men för livsmedel online. Med hjälp av forskning, data och AI underlättas hållbara val genom automatiserade och forskningsbaserade filter för klimat, miljö, etiska villkor, pris och hälsa. FoodFighters - Det smarta valet för klimatet.

FoodFighters - The future of grocery shopping. A marketplace like Airbnb or Booking but for grocery shopping online. By combining research, data and AI, we facilitate sustainable choices and offer automated and science-based filters for climate, environment, ethics, price, and health.

Team: Sanna Rosell Öden, Daniel Gillan och Mikaela Ehrlin

 

Healplay

HealPlay är en ett digitalt verktyg inom fysioterapi, som instruerar patienten genom en interaktiv digital coach, hur denne ska utföra övningarna. Patienten härmar coachen och får feedback på hur övningarna utförs visuellt och via röstkommando direkt. Realtidsdata kan även återkopplas till ansvarig fysioterapeut(med patientens godkännande)som kan använda datan för att anpassa behandlingen och följa upp inför nästa möte.

HealPlay is a digital tool for physiotherapy, which instructs the patient through an interactive digital coach, how he/she should perform the exercises. The patient imitates the coach and receives feedback on how the exercises are performed visually and via voice command directly. Real-time data can also be fed back to the responsible physiotherapist(with the patient's approval)who can use the data to adapt the treatment and follow up before the next meeting.

Team: Anna Unander, Gustav Lanne, Ebbe Strandell, Aron Podavka, Daniel Wänn, Linus Åkesson, Michael van der Poll och Patrik K Johnsson

 

Hemsök

Hemsök är en AI-baserad sökmotor som hjälper dig att hitta din drömbostad. Hemsök analyserar bostäders bilder, beskrivningar och geografiska lägen för att göra de bästa matchningarna och värderingarna. Detta gör oss till den perfekta guiden på din nästa bostadsresa.

Hemsök is an AI-based search engine that helps you find your dream home. Hemsök analyzes images, descriptions and locations of houses and apartments to make the best matchings and valuations. This makes us the perfect guide on your journey to your next home!

Team: Mårten Wiman och Aron Granberg

 

LockDown Innovation

Produkten LockDown, är en innovativ och skärsäker väska med ett unikt låssystem som möjliggör att låsa fast dina värdesaker, var du än är på stranden. Vår produkt förhindrar obehöriga att bryta upp eller att gå iväg med din väska och sno dina värdesaker.

The product LockDown, is a cut-resistant bag integrated with a unique locking system, which enables you to safely store your valuables wherever you are at the beach. Our product prevents potential thieves from breaking in to or stealing your bag.

Team: Folger Forsén, Daniel Hallin, Douglas Hellström och Filip Mälberg

 

Norbite

Norbite has developed a disruptive approach towards end-of-life polymeric materials for which there is no viable re-use or recycling solutions. Based on one specific insect, Galleria mellonella, the developed scalable process enables the insects to digest and transform plastics into proteins, lipids and biofertilizers.

Team: Nathalie Berezina och Maxim Chapovalov

 

Oppioo

Med Oppioo skapar vi framtidens precisionshälsa. Vi ökar cancerpatienters välmående under behandling med digitalt stöd för fysisk aktivitet, kost, medicinering och stöd till patienter och anhöriga. Vi hjälper cancerpatienter att förkorta sin rehabiliteringstid och förbättra sin cancerresa.

With Oppioo we create the precision health of the future. We increase the well-being for cancer patients during treatment with digital support, including advice on physical activity, nutrition, medication and support for patients and relatives.We aim to support cancer patients to shorten their rehabilitation time and improve their cancer journey

Team: Eva Dieker och Anna Baecklund

 

Riedia

Vi hjälper icke-svensk talande som bor i Sverige att hålla sig informerade och inkluderade i Sverige med samlade lokala nyheter på engelska. På vår plattform som drivs av AI kan de läsa nyheter från flera betrodda lokala källor, översatta, sammanfattade och anpassade för dem.

We help non-swedish speakers living in Sweden to stay informed and included in Sweden with aggregated local news in English. On our platform powered by AI, they can read the news from multiple trusted local sources, translated, summarized, and personalized for them.

Team: Carlos Lago Solas, Xuecong Liu, Melker Ferdfelt, Rebecca Charlotte Barth och Rafael Romón Sagredo

 

Sparkling Tea by Petterson & Munthe

Sparkling Tea by Pettersson & Munthe är ett mousserande alkoholfritt alternativ som inte är ett ”istället för”- med sin unika smakbild står den helt för sig själv och ger dig en färgsprakande dryckesupplevelse. Ett svenskt dryckeshantverk som tillverkas varsamt med naturliga råvaror, toppat av mjukt porlande bubblor. Helt utan artificiella smakhöjare. Lika tilltalande som ett glas Champagne, lika njutningsfullt som ett glas vin till maten, och lika festlig som ett par glittriga paljettskor!

Sparkling Tea by Pettersson & Munthe is a premium non-alcoholic beverage that will give you the perfect spark. For best possible experience, it’s been carefully crafted, only with the finest natural ingredients, topped with soft rippling bubbles. No artificial flavors are used. Light, bright and impossible to resist!Enjoy it ice cold on a warm summer day, sipping it at that special occasion or together with your favorite food and friends around the kitchen table.Whenever you feel like it-just pop a bottle and light up your day!

Team: Karin Pettersson och Caroline Mossvall