FÖRELÄSARE

KATARINA BERG
Katarina Berg är CHRO på Spotify och ansvarar för att initiera och genomföra organisations-, ledar- och medarbetarstrategin för utveckling av Spotifys övergripande affärsplan. År 2017 vann hon utmärkelsen ”Årets HR-chef” och i vår släpper hon sin första bok ”Bold- strategiskt HR-arbete i en ny tid”.  I den råder hon läsaren att ” bli djärvare i HR-arbetet och släppa många av de gamla självvalda sanningarna”. Boken ger dessutom en rad exempel på nya arbetssätt och en inblick i det snabbväxande bolaget.

   

CAMILLA THUNBORG
Camilla Thunborg är professor i pedagogik vid Stockholms universitet och intresserar sig för vuxnas lärande och utveckling med särskilt fokus på hur identiteter formas och förändras i relation till olika livssituationer och miljöer. Hon är med i nätverket pedagogik i arbetslivet (PIA) som syftar till att samordna och fördjupa kunskap om pedagogiska frågor i arbetsliv och organisationer.
Camilla kommer att prata om personalvetarens yrkesidentitet och hur den formas och förändras under utbildning samt i övergången mellan utbildning och arbetsliv.

   

NILS ERIKSSON
Nils arbetar som utbildningsledare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet.
Alumn från P-linjen och fd. programsamordnare för Personalvetarprogrammet

   

LEIF STENING
Leif är fd. programsamordnare för P-linjen/programmet som varit med sedan uppstarten av programmet i Umeå. Idag är Leif aktiv pensionär. 

   

ULRIKA HAAKE
Ulrika Haake är professor i Pedagogik vid Umu. Alumn från linjen och tidigare programsamordare för Personalvetarprogrammet. Idag arbetar Ulrika som föreståndare för Idrottshögskolan vid Umu, Områdesledare: Ledarskap, Organisation och Arbetsliv (LOA) vid pedagogiska institutionen och ledare för det nationella PiA-nätverket (Pedagogik i Arbetslivet).

   
MIKAEL STATTIN
Mikael Stattin är professor i Sociologi vid Umu. Är alumn från linjen vid Umu. Förutom forskning kring äldre och arbetsmarknad undervisar Mikael på Personalvetarprogrammet och ingår i styrgruppen för dagens Personalvetarprogram.
 
   

ANITA PETTERSSON-STRÖMBÄCK
Anita Pettersson-Strömbäck är lektor vid Institutionen för psykologi. Är alumn från linjen vid Umu. Hon forskar och undervisar om arbetsliv och hälsa ur ett psykologiskt perspektiv.

   
INGRID SCHÉLE
Ingrid Schéle är Universitetslektor vid institutionen för psykologi och excellent lärare med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi.

 

BRANCHRÅD

MARIE HALLANDER LARSSON
HR-direktör Akademiska hus

   

ELISABETH LUNDELL
Director Communications, Volvo Group

   

RAINER NILSSON
Chef Produktion Kyl & Frysexpressen Nord AB

   

EWELINA OGENBLAD
Hr-strateg, Region Västerbotten