Skolläkarföreningen välkomnar våra medlemmar, kolleger och alla skolans professioner till vårt 100års-jubileum

Skolläkarföreningen fyller 100 år och det firar vi med ett symposium där Sveriges främsta forskare och tyngsta beslutsfattare lyfter fram utmaningar kring ungas hälsa och hur vi kan lösa dessa.

Ur programmet:

Vi ses den 29-30 september 2022 i Aula Medica Karolinska institutet säte för Nobelföreläsningarna. och en av Sveriges vackraste samlingslokaler På kvällen firar vi med en gnistrande jubileumsfest på Solliden med mingel, middag, underhållning och dans.

Datum och tid:

torsdagen den 29 september 2022 kl. 09.00 -
fredagen den 30 september 2022 kl. 16.00

Plats:

Aula Medica | Nobels väg 6, 171 65 Solna


Anmälan

På vilket sätt kommer du att delta på konferensen?

Läkare - Medlem i Svenska Skolläkarföreningen

Läkare - Ej medlem i Svenska Skolläkarföreningen

Övriga elevhälsoprofessioner

Föreläsare

Utställande företag

Svenska Skolläkarföreningens Styrelse


Konferensavgifter

Medlem - Early bird 4 690 kr inkl. middag
Medlem - Ordinarie pris efter den 15 juni 5 090 kr inkl. middag
Ej medlem 4 390 kr exkl. middag (kan väljas till för 995 kr)
Övriga elevhälsoprofessioner 4 390 kr exkl. middag (kan väljas till för 995 kr)
Alla summor är exklusive moms.
Gå in på https://slf.se/bli-medlem/ för att bli medlem i Sveriges läkarförbud.


Program (med reservation för ev. ändringar)

Svenska Skolläkarföreningens 100-års jubileum
Aula Medica Karolinska Institutet 29-30 september 2022

Torsdag 29 september

09.00 - 10.00 Kaffe och registrering
10.00 - 10.15 Körsång Adolf Fredriks flickkör
10.15 - 10.25 Inledningsanförande från prins Carl-Philip alt Folkhälsomyndigheten (slutgiltigt besked kommer)
10.25 - 10.35 Presentation av dagens program av moderatorn Johan Herlin Ejerhed
10.35 - 10.55 Om lärande och hälsa. Talare fr Utbildningsdepartementet
10.55 - 11.45 Skolhälsovårdens betydelse för barns hälsa - en återblick och framåtblick
Skolläkarna Anna-Karin Söderström och docent Lars Cernerud
11.45 - 13.00 Lunch och tid för utställningen
13.00 - 13.50 Att växa upp i en digital värld – Vad betyder det för samhället, skolan och individen
Med Dr. Sissela Nutley
13.50 - 14.30 Hälsoutmaningar nu och framåt. Professor Jovanna Dahlgren
14.30 - 15.00 Kaffe och tid för utställningen
15.00 - 16.30 Neuropsykiatri idag och i framtiden
Key-note lecture: Professor Christopher Gillberg
18.30 - Jubileumsmiddag Solliden Skansen

Fredag 30 september

08.30 - 09.30

Barnvaccinationer - gårdagens framsteg, läget idag och framtida utveckling.
Docent Sven Arne Silfverdal

09.30 - 10.30 Våld bland barn och unga. Att förstå, bemöta och förebygga.
Professor Niklas Långström
10.30 - 11.00 Kaffe och tid för utställningen
11.00 - 12.30

Tidiga trauman och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Professor Helen Minnis Gillbergcenter Glasgow University

12.30 - 13.45 Lunch och tid för utställningen
13.45 - 15.15 Paneldiskussion SPSM:s GD Fredrik Malmberg, Olivia Wigzell GD Socialstyrelsen, Peter Fredriksson GD Skolverket samt Sveriges elevkårer. Hur hjälper vi alla elever att skaffa sig kunskaper och färdigheter för gott och självständigt liv - Vad vet vi? Vad behövs? Hur når vi dit? Vad blir framtidens elevhälsa? Moderator Johan Herlin Ejerhed
Inledning av Dilsa Demirbag från berättarministeriet – migration och sociala klyftor
15.15 - 16.00 Prisutdelning till hedersledamöter och slutord


Kontakta oss

För frågor kring programmet:

Helka Widengren
viceordforande@skollakarforeningen.com

För frågor kring anmälan eller boende:

Resekompani AB
026-26 70 70
resor@resekompani.se


Hitta hit