Presentasjoner fra Fagsamlingen

Dag 1

Kollegaveiledning og reflekterende team v/Inger Ulleberg, dosent emerita, OsloMet

Karriereveiledning av flyktninger v/Cathrine Bjordal, karriereveileder, Veiledningssenter Asker og Bærum og Anette Slåtto, stipendiat, Universitetet i Sørøst Norge

Deltema 1 Relasjonskompetanse v/Adine Dørum, karriereveileder, Karriere Oslo

Deltema 2 Kollegaveiledning på tvers av lokasjoner v/Sesilie Ådland, karriereveileder, karriereveiledning.no og Karriere Vestland

Deltema 3 Hvordan veilede i det digitale rom? v/Viktoria Goriel, Liiza Sandell, Helena Gunnarsson, studie - och yrkesvägledare vid Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborgs stad 

Deltema 1 Etikk i digital karriereveiledning v/Cathrine Yttergård og Nina Borch Johansen, karriereveiledere i karriereveiledning.no

Deltema 2 karriereknappene som ramme for veiledningssamtalen. Erfaringsutveksling og inspirasjon til bruk v/Eigil Møller, Karriereveileder, Karriere Troms Tone Løkstad, Karriereveileder, Karriere Midt-Troms

 

Dag 2

Erfaring med Mangfold og Integrering  - Telenor Open Mind  v/Telenor Open Mind, direktør Ingrid Ihme og Pål Pettersen

Utvidet oppfølging - et tiltak fra NAV v/Astri Marie Bakk, Metodeveileder for Utvidet oppfølging og Utvidet oppfølging i opplæring NAV Lillestrøm

Trøndelagsmodellen- skreddersydd veg til sikker jobb v/Erla Gunnarsdottir

Gloppenmodellen - ein fagutdanningsmodell for framtida v/Ann Iren Festervoll, prosjektleiar Gloppenmodellen og fagleiar flyktningtenesta i Gloppen

Arbeidsmarkedet nå v/seniorrådgiver Kristian Myklathun, NAV Analyseseksjonen

Behovet for fagskolekompetanse v/Kristine Sundberg, rådgiver (HK-dir), sekretariatet for Kompetansebehovsutvalget

Kvalitet i karriereveiledning v/ seniorrådgiver Tonje Foosnæs Gravås