Arrangør

 

Prosjekt gruppe:

Direktoratet for Høyere Utdanning og Kompetanse:

Anita Lervik 

Magdalena Fosshaug 

Ciaran O’Connor 

 

Referansegruppe

Cathrine Bjordal   Veiledningssenteret Asker og Bærum  
Marija-Christin Jurin Veiledningssenteret Romerike 
Frida Natland   Karrieresenteret Trøndelag  
May-Jorunn Barlien   Karrieresenteret Trøndelag / Nasjonal Digital Karriereveiledningstjenesten 
Sissel Holstad Johansson Veiledningssenteret Follo  
Øyvind Hanssen Veiledningssenteret Follo  
Jama Philip Korn Karriere Agder - Kristiansand
Adine Dørum Karriere Oslo   
Cathrine Holje   Karriere Oslo