Om oss

 

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse er et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Vi jobber for at alle skal kunne lære hele livet og sikre seg kompetansen Norge trenger.

Litt om direktoratet for høyere utdanning og kompetanse:

Direktør Sveinung Skule er øverste leder i HK-dir.

 

Divisjon for karriereveiledning

Divisjonen har systemansvaret for karriereveiledningsfeltet i Norge, ansvaret for utvikling av digital karriereveiledningstjeneste for hele befolkningen, tverrgående ansvar for realkompetansevurdering og ansvar for samarbeid med arbeidslivets parter.

 

Avdeling for karrieretjenester

Avdelingen har ansvar for å utvikle og drifte nettstedet karriereveiledning.no, inkludert den nasjonale digitale karriereveiledningstjenesten med til sammen 19 veiledere fra HK-dir og tre fylkeskommuner. Nettstedet er integrert med utdanning.no, og avdelingen samarbeider tett med avdeling for utdannings- og arbeidsmarkedsinformasjon. Avdelingen har videre ansvar for å koordinere og drifte nettverkene knyttet til de fylkesvise karrieresentrene og det tverrsektorielle samarbeidet om karriereveiledning for voksne i fylkene, samt arrangere fagsamlinger for karrieresentrene. Avdelingen har også ansvaret for å utvikle kunnskapsgrunnlaget om karrieresentrene, inkludert årsstatistikk og nasjonal brukerundersøkelse. Avdelingen deltar i NVL-nettverket for karriereveiledning og i Nordic network for e-guidance and e-governance, det siste sammen med seksjon for utdannings- og arbeidsmarkedsinformasjon.