Fagsamling 2022

 

Hva får du på denne fagsamlingen?

Fagsamlingen omhandler to sentrale temaer: karriereveiledning og arbeidsmarked. Den første dagen handler om karriereveiledning i praksis, mens dag to retter seg mer mot arbeidsmarkedet og samarbeidspartnere.  

Andre temaer som blir adressert er FNs bærekraftsmål, samarbeid for å oppnå målene, samt anstendig arbeid og økonomisk vekst. 

Programmet omfatter både eksempler fra praksis, faglig grunnlag og teori. 

 

Hvem er fagsamlingen for?

Samlingen er for ansatte og ledere ved de fylkesvise karrieresentrene. 

Fagsamlingen skal være en møteplass for faglig påfyll og erfaringsutveksling. 

Dette er den første fagsamlingen Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse arrangerer, tidligere var disse arrangert av Kompetanse Norge.  

Vi arrangerer samlingen i samarbeid med en referansegruppe bestående av veiledere fra ulike karrieresentre i fylkene. 

 

Hvor er karrieresentrene?

 

 

Hentet ut fra opplysninger på karrieresentrenes egne nettsider. Gi beskjed til prosjektgruppa dersom du finner en feil.