Visst är du med på lite kvällsaktiviteter?

Start: Kl.18.00
Slut: Kl. 18.45-19.00
(beroende på aktivitet)
I samband med anmälan till Vårmötet anmäler du dig till en kvällsaktivitet. Du kommer cirka en vecka innan Vårmötet få en inbjudan till den aktivitet du valt via Teams. 
Diskussionsgrupp kring gränslösa föroreningar
I denna grupp diskuterar vi gränslösa föroreningar. Vilken kunskap vi har i dag kring svårigheterna med den här typen av föroreningar, både vad gäller angreppssätt, tidsaspekt, ansvar, etc., men också hur vi kan arbeta mer strategiskt och ändamålsenligt för att så resurseffektivt som möjligt nå bästa resultat för att angripa föroreningar utan fastighetsgränser. Från utredning till åtgärder.

Diskussionsgrupp kring schakt i lågförorenade områden
Ett högintressant och mycket viktigt ämne att diskutera. Hur hanterar vi jord som bara är ”lite” förorenad? Ska vi sanera nästan rena områden? Under 1 timme diskuterar vi hur vi kommer framåt i frågan. Vilka hinder ser vi och vilka möjligheter finns!

Musikquiz
En lättsamt och underhållande musikquiz tillsammans med branschkollegor.

Frågesport med fokus på förorenade områden
Vårmötets arrangörsgrupp har satt ihop en underhållande frågesport med fokus på förorenade områden.

Frågesport med fokus på allmänbildning
Hur länge är en katt dräktig och hur många färger finns det i Grönlands flagga? Testa dina kunskaper i olika ämnen och få en fingervisning om hur allmänbildad du är!

Yogapass
Nätverkets koordinator Therese Steinholtz kommer att hålla i ett 30 min långt yogapass. Lugnare och mjukare där även du som inte yogar normalt kan vara med.

AW med fritt snack
Fram med nötterna och chipsen och mingla med kollegor i branschen i vårt digitala forum.

Vårmöteskoordinator Hanna Hartmann svarar på eventuella frågor som rör kvällsaktiviteterna.
E-post: hanna@enviromiljoteknik.se