Nätverket Renare Mark bjuder in 50 studenter att delta gratis 

Som student får du delta gratis vid samtliga webbinarier under Vårmötet 24-25 mars 2021.

Missa inte chansen att mingla med era framtida arbetskamrater i branschen!
Kontakta Hanna Hartman på hanna@enviromiljoteknik.se om du har några frågor eller vill anmäla intresse för studentplats.
Antalet platser är begränsat till 50 stycken så det är först till kvarn som gäller. 

Har du skrivit Bästa exjobb 2020?

I utlysningen för Bästa exjobb söker nu Nätverket Renare Mark slutförda examensarbeten från år 2020. Examensarbetet ska ha direkt koppling till förorenade områden och efterbehandling. Det ska belysa området ur ett naturvetenskapligt, tekniskt, ekonomiskt, socialt eller juridiskt perspektiv.
Bidragen kan inlämnas av institution, företag eller författarna själva.
Inlämnade bidrag kommer att utvärderas av Nätverkets priskommitté som består av ca 4 representanter från branschen, varav minst en från Renare Marks styrelse. Vinnaren erhåller en prissumma på 15 000 kr samt inbjudan att presentera sitt examensarbete vid Nätverkets Vårmöte 2021. I samband med Vårmötet betalas konferensavgift, resa och boende av Renare Mark. Vårmötet 2021 kommer att hållas digitalt med presenteras på scen med livesändning ut till deltagarna. Examensarbetet skall ha direkt koppling till förorenade områden/efterbehandling och belysa området ur ett naturvetenskapligt, tekniskt, ekonomiskt, socialt eller juridiskt perspektiv. Kriterierna för Bästa exjobb lägger tyngdvikten vid nyhet och nytta för branschen men följer i övrigt framtagna krav vid universitet och högskola enligt följande:
1) Nyhetsvärde för branschen
2) Nytta för branschen
3) Fronten för forskningen; vetenskaplighet, stringens
4) Ingående moment (t ex litteraturstudie, fältarbete, laboratoriearbete, analys, modeller)
5) Avgränsning och måluppfyllelse
6) Utformning och presentation

Samtliga inkomna examensarbeten läggs ut på Renare Marks hemsida.

Skicka examensarbetet i digitalt format till Vårmötets koordinator hanna@enviromiljoteknik.se senast den 8 februari 2021. Märk meddelandet ”Bästa Exjobb 2020”

För frågor går det bra att kontakta:
Hanna Hartmann
E-post: hanna@enviromiljoteknik.se
Tel: +46 (0) 706 93 00 56