Program Nasjonal karriereveiledningskonferanse

Mandag 6. november – kl 11.00-16.45

 

11.00 – 11.25

 

Åpning av konferansen v/direktør Sveinung Skule, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

 

11.25 – 12.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvilke bærekraftsmål er relevante for politikkutvikling og praksis i karriereveiledningsfeltet? Og hva er bærekraftsmålenes styrker og svakheter i dette arbeidet?

Professor Pete Robertson fra Edinburgh Napier University presenterer bærekraftsmålene og utforsker relevansen av FN-målene for karriereveiledning, gjennom å bruke livskvalitet som eksempel. Han vil også vise ulike måter praktikere kan jobbe for å inkludere bærekraftsmålene i egen praksis.

Pete Robertson er professor ved School of Applied Sciences ved Edinburgh Napier University. Han underviser i karriereveiledning, i moduler knyttet til teori og politikk. Hans forskningsinteresser inkluderer evidensbasert praksis, trivsel og støttetjenester for arbeidsledige og vanskeligstilte grupper. Robertson er utdannet psykolog og har tatt doktorgrad ved National Institute for Career Education and Counseling (NICEC). Han er også president for Career Development Institute (CDI).

 

12.20 – 13.00

 

 

 

 

 

Panelsamtale: Hvordan kan bærekraftsmålene være en driver for karriereveiledningstjenestene?

Postdoktor Ingrid Bårdsdatter Bakke fra Høgskolen i Innlandet (INN) undersøker blant annet hvordan karriereveiledning kan synliggjøres som et viktig virkemiddel for å nå bærekraftsmålene, og hva som er utfordrende med bærekraftsmålene, i samtale med direktør i HK-dir Sveinung Skule, professor Pete Robertson, Kristine Winjevoll, rådgiver i Innlandet fylkeskommune og Sonja Skinnarland, Arbeids- og tjenestedirektør i Nav, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

 

13.00 – 14.00

 

Lunsj

 

14.00 – 14.25

 

 

 

 

SSB’s Livskvalitetsundersøkelse – hvordan har vi det?

Elisabeth Rønning fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) presenterer nasjonal statistikk om livskvalitet, og forteller om hvilke faktorer som spiller inn i opplevelsen av et godt liv, herunder både subjektiv livskvalitet, tilfredshet med ulike livsområder, og hvordan levekår og livsbetingelser som helse, sosiale relasjoner, arbeids- og studiemiljø, økonomisk romslighet, boforhold og bomiljø, opplevelse av samfunnsforhold og fritid påvirker tilfredsheten med livet.

 

14.25 – 14.40

 

 

Livskvalitet og karriereveiledning

Vi møter praktikere som reflekterer over hvordan karriereveiledning kan bidra til å bedre veisøkeres livskvalitet.

 

14.40 – 15.20

 

 

Livskvalitet: hva gjør mennesker lykkelige?

Hva legger vi i det å ha det bra? Hva er et godt liv? Lykkeforsker Ragnhild Bang Nes fra Folkehelseinstituttet forteller om hva som skaper gode liv og hvordan vi kan legge til rette for det på individ- og samfunnsnivå.

 

15.20 – 15.45

 

Pause

 

15.45 – 16.15

 

 

Kjønnsdelte utdanningsvalg – endring og stabilitet

Forsker Sara Seehuus ved CORE - Senter for likestillingsforskning ved Institutt for samfunnsforskning, vil snakke om kjønn og utdanningsvalg og belyse tematikken med eksempler fra egen forskning.

 

16.15 – 16.45

 

 

Kjønnsnormer og utdanningsvalg

Mona Renolen og Kristina Miklavic fra Likestillingssenteret ser på hvordan normer knyttet til kjønn kan påvirke utdannings og yrkesvalg, og hvordan kjønnsnormer kan utfordres.

 

19.00  Felles middag

 

Tirsdag 7. november – kl. 09.00-15.30

09.00 – 09.20

Kvalitetsrammeverket og bærekraftsmålene

Avdelingsleder i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), Ingjerd Espolin Gaarder, ønsker velkommen til dag to og reflekterer over sammenhengen mellom Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning og bærekraftsmålene.

09.20 – 10.20

Går det an å si at utdanninger og jobber er grønne?

Senioringeniør Harald Groven holder et innlegg om Utdanning.no og bærekraft. Vi får høre om nye tjenester på Utdanning.no og om hvilke utfordringer og muligheter som ligger i å merke en utdanning eller en jobb som grønn. Det blir også innhenting av innspill fra deltakerne på konferansen.

10.20 – 10.45

Pause

10.45 – 11.30

Slik jobber Karriereveiledning.no for å bidra til bærekraftige karrierevalg

Hvilke spørsmål har veisøkere om bærekraft? Og hvordan har karriereveilederne i Karriereveiledning.no jobbet for å øke sin egen kunnskap om bærekraft som tema i karriereveiledning? Med utgangspunkt i bærekraftsmålene vil karriereveileder Marit Overrein og webredaktør Julie Utler Gjengedal vise hvordan Karriereveiledning.no jobber med å utvikle innhold som åpner muligheter for sluttbruker.

Presentasjonen vil vise ulike eksempler fra karriereveiledernes møte med målgruppa, og hvordan Karriereveiledning.no har etablert en modell for brukerstyrt utvikling.

11.30 – 12.30

 

Lunsj

 

12.30 – 13.05

 

 

 

Anstendig arbeid…

Tor Andreas Bremnes, daglig leder i InClue, Norges Handikapforbunds rekrutterings- og kompetanseselskap, reflekterer rundt hva som skal til for å oppnå delmål 8.5 innen 2030: «Oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, inkludert ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid.»

 

13.05 – 13.40

 

 

 

… og økonomisk vekst:

NHH-forsker Sveinung Jørgensen, forfatter av boken Restart. 7 veier til bærekraftig business, og programleder i podkasten Bærekraftseventyr med Jørgensen og Pedersen, snakker om koblingen mellom økonomisk vekst og bærekraft.

 

13.40 – 14.00

 

Gruppediskusjon

 

14.00 – 14.20

 

Pause

Selvevaluering av konferansen ved HK-dir

14.30 – 14.50

 

 

 

Bærekraft og karriereveiledning – hvilke dilemmaer oppstår?

Karriereveileder Cathrine Holje fra Karriere Oslo deler erfaringer fra sin arbeidshverdag om dilemmaer som kan oppstå i arbeidet med å inkludere bærekraftsmålene i karriereveiledning.

 

14.50 – 15.30

 

 

 

Bærekraft og sosial rettferdighet

Professor Rie Thomsen ved USN og Aarhus Universitet avslutter konferansen. Hun vil introdusere en tilnærming til sosial rettferdighet i veiledning som hun har utviklet sammen med professor Tristram Hooley og professor Ronald Sultana. Opplegget formidler også hvordan norske karriereveiledere jobber med sosial rettferdighet i praksis og de utfordringer og dilemmaer som knytter seg til dette arbeidet.