Gymnasiedagarna & Future Skills 2021 – virtuell monter företag

Läs mer om den digitala mässan här

Välkommen att medverka på Gymnasiedagarna & Future Skills – regionens viktigaste strategiska och operativa mötesplats om kompetensförsörjning och framtidsval. Under hösten utvecklar vi mötesplatsen till att, utöver den digitala mötesplatsen 26–28 oktober och 4:e dagen den 18 november, även innefatta två temaveckor – ”Jag och mitt gymnasieval” samt ”Jag och mitt framtida jobb”. Genom att starta tidigare på hösten hoppas vi kunna förbereda eleverna ännu bättre inför mötet med er gymnasieskolor och utställare den 26–28 oktober. Öppettiderna är kl. 08.00 -19.00 alla dagar.

Läs mer om årets koncept här

Detta gäller vid anmälan av virtuell monter

Pris: 35 000 kr exkl moms/virtuell monter. I priset ingår: 

Deltagande under hösten inför mötesplatsen 26–28 oktober. 

Deltagande med virtuell monter den 26–28 oktober.

Dessutom! I samarbete med Business Region Göteborg erbjuds alla utställare i Future Skills att delta under en ledarskapsutbildning/workshop utifrån ARUBA-modellen (Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla, Avveckla kompetens). 

Bokningen är öppen till och med den 20 juni för att vi ska få med alla utställare i lärarhandledningsmaterial och information. 

Anmälan är bindande.

Göteborgsregionen (GR) har arrangerat Gymnasiedagarna i 21 år. Som en del av det öppna utbildningslandskapet kan såväl skolor från Göteborgsregionen som skolor utanför regionen anmäla sin medverkan till mötesplatsen. Genom vår digitala plattform hoppas vi att så många skolor som möjligt kan delta. På så vis skapar vi tillsammans goda förutsättningar för eleverna att ta del av det breda utbudet, så att de kan göra välgrundade gymnasieval.  

 

 

 

Registrering av företag