Speakers
 

Derya Akcan

Trippelpanorama 11.20

EU-projektet SENASH - Nationella tjänster för tillgång av hälsodata för sekundäranvändning,

Derya Akcan är utredare på E-hälsomyndigheten och projektkoordinator för EU-projektet.

Presentationen kommer att ge en översikt av det planerade EU-projektet där E-hälsomyndigheten tillsammans med Vetenskapsrådet, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och SCB ska samarbeta kring gemensam utveckling av nationella verktyg för tillgång av hälsodata för sekundäranvändning.

Resultaten från projektet kommer att bidra till att stärka Sveriges förmåga att möta kraven i den kommande EHDS-förordningen.

 

Adam Altmejd Selder

Trippelpanorama 13.50

Sekundäranvändning av data via Riksarkivet

Adam Altmejd Selder är forskare i nationalekonomi vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet. Adam arbetar i två stora registerfoskningsprojekt. Han driver ett stort projekt om universitetsutbildning, där ansökningsdata används för att estimera orsakssamband–exempelvis för att se hur utbildningsinriktningar ärvs från en generation till en annan. Han är dessutom koordinator i forskningsprogrammet SWECOV som föddes ur Coronakommissionens arbete (där Adam var sekreterare) och involverar över 40 forskare som studerar coronapandemins konsekvenser för individer och samhälle.

 

Mats Bergdahl-Kercoff

Auditorium Olympus 13.30

Cell Key Method (CKM) for disclosure control of register-based frequency tables

Mats Bergdahl-Kercoff is head of the Methodology Section within Social Statistics and Analysis at Statistics Sweden (SCB)

SCB (Statistics Sweden) has decided to use a joint method for disclosure control of totally register-based frequency tables. The method originates from Australia but have been adapted to meet SCB's needs. The method enables automatic disclosure protection at a detailed reporting level by introducing controlled noise to the reported data. This method is currently used in the Population by Labor Market Status (Befolkningens arbetsmarknadsstatus-BAS) product and will be gradually implemented in other products over the coming years.

 

Per Bergstrand

Auditorium Olympus 11.10

Data Access - Panel Discussion

Per Bergstrand is a lawyer and Data Protection Officer (DPO) at the Swedish Research Council. He has experience in legal work related to data protection, GDPR, health data, and research.

 

Monir Bounadi

Trippelpanorama 13.50

Sekundäranvändning av data via Riksarkivet

Monir Bounadi är doktorand i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet. Monir bedriver forskning i historisk nationalekonomi med fokus på social och politisk historia i Sverige och Indonesien. Han arbetar med ett forskningsprojekt om feminiseringen av läraryrket och kvinnors lokalpolitiska engagemang i Sverige runt sekelskiftet, där folkräkningsdata samt digitaliserad historisk val- och utbildningsdata från Riksarkivet används. Han leder även medborgarforskningsprojektet "I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt" tillsammans med Riksarkivet som går ut på att transkribera namninsamlingslistor från den svenska opinionsyttringen för kvinnlig rösträtt

 

Maria Brandén – Linköping University

10.20 Auditorium Olympus

Register-based research on contextual effects

Maria Brandén is Senior Associate Professor in Sociology at the Institute for Analytical Sociology (IAS) at Linköping University. Her research primarily concerns how different types of segregation affect individuals' life chances. Maria is also the director of IAS and the PI for a large research project funded by the Swedish Research Council, on how machine learning methods combined with register data can teach us more about social inequality.

 

Joakim Börjesson

Auditorium Olympus 14.10

SARDIN – EHDS compliant National Data Space for researchers & innovators

Joakim is head of the digital health unit at RISE. Joakim work focuses on large scale implementations of new digital services. He is interested in and how to use data and implement A.I to provide more efficient health care with better quality for the patients. Joakims unit is involved in EU-projects such as assisted living at home, Testing and Experimenting Facilities for Health, AI & machine learning and generative AI.

Joakim will talk about a 2 year Vinnova financed projects with the aim to set up a national Health Data Space that will increase access to data and algorithm development for researchers and innovators by using healthdata in new ways, to contribute to sustainable precision health in the future and faster time to market.

 

Oscar Erixson

15.00 Auditorium Olympus

Indirect costs of gun violence – using register data to map neighborhood consequences

Oscar Erixson is Associate Professor in Economics and researcher at the Institute for Housing and Urban Research at Uppsala University. Oscar’s research focuses on empirical work, descriptive as well as causal, in public economics and its subfields of intergenerational transfers, inequality, taxation, and charitable giving. The research also touches upon a broad range of additional fields, including urban, family, labor, and health economics as well as other disciplines, such as sociology, psychology, biology, and law.

Oscar will talk about a current research project on indirect costs of gang related shootings, such as mental health, school results, and mobility.

 

Adina Feldman

Auditorium Olympus 11.10

Data Access – Panel Discussion

Adina L. Feldman is a medical epidemiologist specialized in observational register-based research methods applied to a wide range of diseases. She works at the central administration for Karolinska Institutet where she is also affiliated to the Department of Neurobiology, Care Sciences and Society (NVS) as well as the Centre for Cervical Cancer Elimination (CCCE).

 

Hanna Fransson

Trippelpanorama 11.30

Digitalisering av biobanksprocessen

Hanna är produktägare för Svenska biobanksregistret som är regionernas gemensamma IT-system för provinformation om biobanksprov. Utveckling, drift och förvaltning av SBR sker i regionernas regi reglerat av ett samverkansavtal.

Hanna är anställd vid Regionalt biobankscentrum Mellansverige med det nationella uppdraget som produktägare. Hon har en bakgrund som biomedicinsk analytiker vid Klinisk patologi samt har varit biobankssamordnare och biobanksansvarig i Region Värmland. Hanna är således en produktägare med ett verksamhetsperspektiv.

 

Jonas Färnstrand

Auditorium Olympus 11.10

Data Access - Panel Discussion

Jonas Färnstrand is a microdata adviser at Statistics Sweden, Microdata Services. Jonas has worked with microdata releases for 10 years, with a particular focus on case and control studies.

 

Sara Hansson

Auditorium Olympus 11.10

Data Access – Panel Discussion

Sara is Director Clinical Quality Registries and Information Management Technology at Uppsala Clinical Research Center

 

Maria Bäcklund Hassel

Trippelpanorama 11.20

EU-projektet SENASH - Nationella tjänster för tillgång av hälsodata för sekundäranvändning,

Maria är Internationell Samordnare på E-hälsomyndigheten. Presentationen kommer att ge en översikt av det planerade EU-projektet där E-hälsomyndigheten tillsammans med Vetenskapsrådet, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och SCB ska samarbeta kring gemensam utveckling av nationella verktyg för tillgång av hälsodata för sekundäranvändning.

Resultaten från projektet kommer att bidra till att stärka Sveriges förmåga att möta kraven i den kommande EHDS-förordningen.

 

Peter Hedman

Trippelpanorama 11.30

Digitalisering av biobanksprocessen

Peter är chef för Biobank Sverige IT som är den organisation som utvecklar och förvaltar Svenska biobanksregistret (SBR) för Sveriges biobankers räkning. Peter har arbetat som projektledare och chef inom IT under de senaste 27 åren och har lång erfarenhet av IT-utveckling kopplad till vård och forskning.

 

Clare Levine

Auditorium Olympus 11.10

Data Access - Panel Discussion

Clare Levine processes research orders at the Research and Registry Services unit at the Swedish National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen). She has an academic background in public health science, psychology, and sociology, and has experience from questionnaire-based research.

 

Helén Lundkvist Nymansson

Trippelpanorama 11.25

Översikt statliga utredningar och uppdrag inom digitaliseringssektorn

Helén är chef för sektionen för data och analys på avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Sektionens uppdrag är att arbeta med data, statistik och analys som en strategisk resurs för kommuner, regioner och SKR.

 

Johan Modin

Auditorium Olympus 11.10

Data Access - Panel Disucssion

Johan Modin is the Director of the Swedish Ethical Review Authority (Etikprövningsmyndigheten). Johan is a former judge and previously served as the administratively responsible chairman of the Regional Ethical Review Board in Uppsala. He investigated the establishment of the Ethical Review Authority and has been the head of the authority since its operations began on January 1, 2019.

 

Jeroen de Munter

Trippelpanorama 13.30

Hur ett register blir till

Jeroen de Munter är utredare på Socialstyrelsen vid enheten för samordning och utredning för register.

Presentationen kommer att innehålla hur Socialstyrelsen framställer dödsorsaksregistret, det senaste arbetet med månadsbeståndet, och hur vi jobbar med klassificering, regelverket och kvalitet i dödsorsaksregistret.

 

Manólis Nymark

Trippelpanorama 11.45

Juridiska utmaningar inom digitalisering

Manólis Nymark är jurist med mångårig erfarenhet av dataskydds- och integritetsfrågor inom vård och omsorg samt forskning. Han stöder bl.a. kvalitetsregisterorganisationen och SKR i rättsfrågor kopplade till Nationella Kvalitetsregister och registerforskning.

Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister har tagit fram en vägledning om samkörning och utvidgning av kvalitetsregister samt samkörning av kvalitetsregister med andra register. Vägledningen berör utrymmet för samkörningar och utvidgningar för kvalitetssäkringsändamål och statistik utanför forskningsområdet. Syftet kan vara att få ökad intern kunskap om sjukdomar och åtgärder genom samutnyttjande av kvalitetsregister men också för att effektivisera registerverksamhet.

 

Mattias Ripoll

Auditorium Olympus 13.50

What is synthetic data, and why is it well-suited for data sharing and secondary data usage?

Mattias Ripoll is the CEO and founder of Syndata AB, a company that assists businesses and organizations to synthesize tabular data.

During the presentation, Mattias will demonstrate synthetization of simple datasets as well as databases, explain why synthetic data is well suited for research and share details about some specific projects. Finally, he will show how easy it is to get started and test data synthesis

 

Elin Stenfeldt

Auditorium Olympus 11.10

Data Access - Panel Disucssion

Elin Stenfeldt is a project manager and the National Sample Service Coordinator at Biobank West/Sahlgrenska Academy. She possesses expertise in regulatory matters and applications related to sample collections and biobanks. She also works on coordinating and providing guidance for multicenter studies that aim to utilize existing samples or collect samples through the regional biobanks' sample collection services within the national infrastructure, Biobank Sweden.

 

Eva Strand

Trippelpanorama 13.30

Hur ett register blir till

Eva Strand är utredare och produktionsansvarig för dödsorsaksregistret vid enheten för register på Socialstyrelsen. Jag är med i det första passet ”Hur ett register blir till”.

Presentationen kommer att innehålla hur Socialstyrelsen framställer dödsorsaksregistret, det senaste arbetet med månadsbeståndet, och hur vi jobbar med klassificering, regelverket och kvalitet i dödsorsaksregistret.

 

Peter Söderman

Auditorium Olympus 14.10

SARDIN – EHDS compliant National Data Space for researchers & innovators

Peter is head of the applied digitalisation unit at RISE. Peter has an extensive background in research and innovation. In recent years, his focus has been leading digital transformation initiatives in public and private sector. Peters’ unit research, development and facilitating implementation of resilient digitalisation, “From sensor to Insight”, built on the three pillars of Digital Infrastructure. Data Analysis & Visualization. Decision Making & Prediction.

Together with Joakim, Peter will talk about a 2 year Vinnova financed projects with the aim to set up a national Health Data Space that will increase access to data and algorithm development for researchers and innovators by using healthdata in new ways, to contribute to sustainable precision health in the future and faster time to market.

 

Anna Trinks

Trippelpanorama 14.10

Nationella kvalitetsregister

Anna är samordnare för Nationella kvalitetsregister vid Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Nationella kvalitetsregister har under många år använts för löpande verksamhetsutveckling och forskning. I dag har Sverige över 100 nationella kvalitetsregister och behovet av kvalitetsregister ökar hela tiden. Samtidigt är kvalitetsregister i en digital förändringsresa för att öka tillgängligheten.

 

Lars Wallentin

Auditorium Olympus 9.40

From Swedeheart to EuroHeart - the development of a learning health care system based on availability to and continuous Interaction with structured health care data for quality development, observational and randomized research in cardiovascular diseases in Sweden and Europe.

Lars Wallentin is senior professor of Cardiology and founder and first head of the Uppsala Clinical Research Centre (UCR) at Uppsala University Hospital. Prof Wallentin has been President of the Swedish Cardiac Society, founder and first President of the Swedish Heart Association. He also founded and was the first chairman of the Swedish Cardiovascular Registries and is now the co-chairman of EuroHeart – a collaboration of European Cardiovascular Registries. Prof Wallentin has published more than 800 manuscripts in peer-reviewed International journals and has received several prestigious research awards.”