Åhörarkopior

29 mars
Astmadagbok 14 dagar
Dyspne på vårdcentralen - Daniel Svedin - åhörarkopior
PEF-mätning - instruktioner
30 mars
SFAM 2022 DIgitala läkarbesök är vi överens Artin Entezarjou Workshop PDF
SFAM 2022 DIgitala läkarbesök är vi överens Mentiresultat
Allan Karbassi - Föredrag om lustgas
31 mars
Allergologi för allmänläkaren - Daniel Svedin - åhörarkopior
Balintsymposiet SFAM 31 mars kl 13-14 Sonja H Henry J
Barnobesitas Pernilla D Liljeqvist
Fredrik Rosqvist_NNR 2022 SFAM 220331
Läkemedel och miljö SFAM Gävle 20220331
Narkotisk förskrivning sfam
Presentation SFAM 2022 Capio Närsjukvård
SFAM 2022 Spirometriworkshop 20220331 - Utskick - Final
SFAM_Kongress_MagnusStröm
SFAM_Malin_Skogström_matvanor_220331
1 april
André Marx 1 Lärdomar från mottagningen för nedtrappning av psykofarmaka vid Björkhagens HLM 2022-04-01
André Marx Bilaga 1 Hur man beställer psykiatriska läkemedel i anpassade doser SFAM 2022-04-01
André Marx Bilaga 2 Checklista-V10-2021-01-05 (kan fylla i digitalt)
André Marx Bilaga 3 WHO5_Swedish
Göran Högberg nedtrappning psykofarmaka 220401
Examensuppsatser - 31 mars
Cecilia Josefsson
Ida Andersson
Malin Brynne
Sanna Kanter
Uppsatser 2022 sammanfattning
Kulturseminariet

Under läkarkongressen arrangerades ett pass om kultur och hälsa: begrepp, forskning, metoder och exempel på verksamhet med sju olika personer på scen. Läs mer om föreläsningen här: Kulturens effekt på vårt välmående - Region Gävleborg (regiongavleborg.se) Många av de rapporter inom kultur&hälsa-forskning och projekt som föreläsarna berättade om finns att läsa om på www.regiongavleborg.se/kulturhalsa, särskilt på undersidan Kunskap, forskning och länkar - Region Gävleborg (regiongavleborg.se) .

Kontakta gärna kulturavdelningen inom din egen region, ditt lokala folkbibliotek, museum, konserthus, teater eller liknande för samverkan och fortbildningar!