Prekongress/ST-dagen

Tisdag 29 mars
Plats: Gävle konserthus, Bo Linde-salen (160 platser)
13.00-13.05 Presentation av schema och allmän info
13.05-13.20 Inledningsanförande
Lisa Månsson Rydén, specialist i allmänmedicin, ordförande SFAM Gävleborg, studierektor
Emil Péclard, specialist i allmänmedicin, ordförande SFAM Dalarna
13.25-14.05 Föreläsning
Yvonne Forsell, professor i psykiatri och geriatrik
Motivation till motion
"Vad kan vi som allmänläkare göra för att öka människors fysiska aktivitet? Vad fungerar, och vad fungerar inte? Vad finns det evidens för?"
14.10-14.50 Föreläsning
Daniel Svedin, specialist i allmänmedicin, ST-läkare allergologi, ordförande distriktsläkarföreningen Dalarna
Dyspné - vad kan det bero på?
"Dyspné är en vanlig besöksorsak i Primärvården. Är det verkligen astma? Vad kan det annars vara? Varför hjälper inte astmamedicinen trots maxdos av inhalationsläkemedel? Astmadiagnostik är svårt och tyvärr har astma ibland blivit en slentriandiagnos i brist på andra diagnostiska överväganden. Många patienter får sin astmadiagnos ställd efter bara 30 min läkarbesök och sedan förskrivs astmaläkemedel utan aktiv utvärdering och uppföljning. Detta leder till ökade läkemedelskostnader och fler felbehandlande patienter.  En föreläsning om dyspné, hur du kan vässa din astmadiagnostik och hur ett felaktigt muskulärt andningsmönster kan framkalla dyspné."
14.50-15.10 Fika
15.10-15.50 Föreläsning
Sofie Näslund, specialist i allmänmedicin, ST-studierektor Gästrikland
Resiliens - som mamma och läkare
"Vad händer när man mitt i livet hamnar mitt i döden? Hur lever man med en son i himmeln och en son på jorden? Att hantera en förändring och fortsätta att utvecklas."
15.55-16.25 Avslutningsanförande
Magnus Isacson, allmänläkare, ordförande SFAM: Den hållbara allmänläkaren.
"Erfarenheter och perspektiv från klinisk vardag och från nationell strategisk horisont."
16.30-17.00 Paneldiskussion
19.00-21.00 Mingelkväll på Scandic CH