Abstraktinlämning

Du är varmt välkommen att anmäla din presentation oavsett om du har ett vetenskapligt projekt, ett genomfört eller planerat kvalitetsarbete eller har något allmänt av allmänmedicinsk relevans som du vill dela med dig av.

Tveka inte att skicka in ditt bidrag! Alla bidrag kommer att granskas av kongressens vetenskapliga kommitté som består av SFAMs forskningsråd och representanter från den lokala kongresskommittén och SFAMs styrelse.

Kongressens vetenskapliga kommitté

Anna Nager, docent, Stockholm, ordförande
Hans Thulesius, docent, Växjö, SFAM:s representant i EGPRN
Susanna Calling, docent, Lund/Malmö
Andreas Stomby, universitetslektor, Linköping
Björn Landström, med dr, Skövde
Stefan Jansson, med dr, Örebro
Mikael Lilja, DL, adj. universitetslektor, Umeå
Nils Rodhe, med dr, specialist Allmänmedicin
Lina Renström, med dr, ST-läkare Allmänmedicin

Vi reserverar oss för att bidrag kan komma att nekas av kvalitets- eller utrymmesskäl.

Abstraktinlämningen är nu stängd!