Anmälan

På vilket sätt kommer du att delta på kongressen?
Anmälan för utställare / sponsor och extra monterpersonal öppnar i januari.

Examinand

Föreläsare

Pensionär

Specialist

ST-läkare

Övrig

Utställare / Sponsor

Extra monterpersonal

Endast prekongress (ST)


Anmälningsavgifter

Medlem i SFAM
Specialist 6 500 kr
ST-läkare 5 500 kr

Icke medlem i SFAM
Specialist 8 000 kr
ST-läkare 6 000 kr
 
Pensionerad allmänläkare 5 500 kr
Övriga 8 000 kr
 
ST-läkare (endast prekongress) 1 500 kr