Vi tackar våra samarbetspartners

Biocodex är ett familjeägt multinationellt läkemedelsföretag som grundades år 1953 i Frankrike. Ursprungligen var företagets fokus i gastroenterologi och särskilt med fokus på läkemedlet Precosa som innehåller jäststammen Saccharomyces boulardii CNCM I-745®. Biocodex historia började år 1923 i Indokina, där Henri Boulard uppfann Saccharomyces boulardii CNCM I-745® -jäst. År 1953 förvärvade familjerna Hublot och Vallet rättigheter till Henri Boulards jäststam och jäsningsprocess.

Capio Närsjukvård erbjuder primärvård inom allmänmedicin och specialistsjukvård på uppdrag av 13 landsting och regioner. Vi har mottagningar på drygt 100 platser från Ystad i söder till Umeå i norr. Utöver ett brett utbud av tjänster inom primärvård erbjuder vårdcentralerna närliggande tjänster som exempelvis barnhälsovård och mödravård, arbetsterapi och fysioterapi. Dessutom erbjuds specialistsjukvård inom bland annat urologi, kardiologi, allmänkirurgi och ortopedi vid ett flertal av Capio Närsjukvårds enheter.

Praktikertjänst finns av ett enda skäl: att skapa förutsättningar för oss som arbetar i vården att göra ett så bra jobb som möjligt. Vi har också som mål att bli branschens bästa arbetsgivare. Vi har en unik ägarmodell där vi som utför vården också äger företaget. Det innebär att hos oss blir du både anställd, verksamhetsansvarig för en av våra mottagningar samt aktieägare i Praktikertjänst. Det gör att vi kan erbjuda dig mer frihet, större inflytande, ansvar och möjlighet att växa.

ACO bedriver ständigt forskning kring hur man kan utveckla behandling med mjukgörande läkemedel. Vi har nu tagit fram ett helt ny kräm som har en barriärstärkande effekt på huden och som samtidigt är väl tolererad i alla åldrar. Välkommen att besöka vår föreläsning eller monter!

Navamedic ASA/AB är ett nordiskt läkemedelsbolag och distributör av högkvalitativa produkter som levereras till sjukhus och via apotek för att möta specifika patient- och konsumentbehov på marknaden. Navamedic är verksamt i samtliga nordiska länder, Balterna och Benelux samt försäljningsled i England och Grekland. Navamedic har säte i Oslo, Norge och är listat på Oslo Sock Exchange (ticker: NAVA). För mer information, vänligen se: www.navamedic.com.

Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är ett system optimerat för sjukvården för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer, och lösningen används idag i tio länder i Europa. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården vilket har möjliggjort en integrerad specialist- och primärvårdslösning i en effektivisera.

Arbetar både lokalt, regionalt, nationellt samt internationellt med motverkande av antibiotikaresistens och utarbetar rekommendationer för antibiotikaförskrivning.

Transporstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Myndygheten utformar regler för fordon och förare, utfärdar körkort samt bland annat avgör om de medicinska kraven för körkortsinnehav är uppfyllda.

HemoCue, ett världsledande företag inom patientnära testning, har nu även analys för vita blodkroppar, B-LPK med en 5-parts diff. En droppe blod, kapillärt eller venöst, med svar inom 5 minuter. Kompletterande information med tex CRP för att spara tid eller utesluta något allvarligt.

Vi har en bred portfölj läkemedel och vacciner. Vi marknadsför också egenvårdsprodukter inom exempelvis luftvägsområdet och munhälsovård. Det är vår vision att göra våra läkemedel tillgängliga för så många människor som möjligt för att hjälpa dem att göra mer, må bättre och leva längre. Våra värderingar är patientfokus, öppenhet, respekt och integritet, och de är kärnan i allt vi gör på GSK Sverige.

Hälso- och sjukvården har cirka 6500 medarbetare inom 26 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Lipus AB är ledande i Sverige inom extern granskning av AT och ST samt certifiering av kurser och kongresser för läkare. Lipus är ett dotterbolag till Sveriges Läkarförbund och ägs av läkarprofessionen. Lipus verksamhet syftar till att främja livslångt lärande, bidra till en snabb kunskapsspridning och en jämn och hög utbildningskvalitet inom hälso- och sjukvården. Detta bidrar till att trygga en framtida kompetensförsörjning och en god vårdkvalitet med en hög patientsäkerhet.

Medibas vill föra ut och snabbt tillgängliggöra evidensbaserad kunskap i den kliniska vardagen. Det överordnade syftet är att ytterligare förbättra sjukvårdens kvalitet och att bidra till att patienter i hela Sverige får en så likvärdig vård som möjligt. Medibas ska också bidra till att främja samverkan mellan vårdgrenar och över organisationsgränser.

Gävle är en av landets snabbast växande städer och har idag drygt 100.000 invånare i kommunen. Likt många hamnstäder har staden en historia som viktig mötesplats och ännu idag är Gävle en populär destination för konferenser, kongresser och evenemang. Det geografiska läget med endast 60 minuters tåg- och bilresa från Arlanda gör staden lättillgänglig och väl på plats så ligger det mesta på promenadavstånd.

Coala® är ett medicintekniskt system för att övervaka och stödja diagnostiken för patienter med hjärt- och lungsjukdomar på distans. Coala är CE- och FDA-godkänd med fler än 350 vårdgivare och över 1000 läkare anslutna till systemet. Genom tre innovativa lösningar- en portal för vården, smarta analysalgoritmer och en patientmonitor- skapas ett underlag för effektiv diagnostik. Coala identifierar automatiskt några av de vanligaste hjärtrytmrubbningarna med diagnostisk och klinisk precision.

Cuviva är ett värderingsdrivet innovationsbolag som utvecklar e-hälsolösningar. Med fokus på dem med störst behov vill vi möjliggöra nya, proaktiva arbetssätt i vård och omsorg – med ökad trygghet, högre vårdkvalitet och bättre vårdekonomi som resultat. Vår vision går ytterst ut på att bryta människors utanförskap och otrygghet, och bidra till att även de mest vårdbehövande känner sig inkluderade och sedda. På så vis vill vi bidra till långsiktigt hållbar vård och omsorg.

Våra lösningar fokuserar på medicinska tillämpningar och medicinsk rådgivning för att förbättra hälsan hos befolkningen genom att leverera innovativa lösningar som ökar patientsäkerheten och förbättrar vårdkvaliteten samt förebygger dålig hälsa. Vi är en medicinsk distributör som marknadsför och säljer lösningar bestående av medicintekniska och medicinska utrustningar för analys, diagnostik och behandling samt medicinsk rådgivning.