Vi tackar våra samarbetspartners

Biocodex är ett familjeägt multinationellt läkemedelsföretag som grundades år 1953 i Frankrike. Ursprungligen var företagets fokus i gastroenterologi och särskilt med fokus på läkemedlet Precosa som innehåller jäststammen Saccharomyces boulardii CNCM I-745®. Biocodex historia började år 1923 i Indokina, där Henri Boulard uppfann Saccharomyces boulardii CNCM I-745® -jäst. År 1953 förvärvade familjerna Hublot och Vallet rättigheter till Henri Boulards jäststam och jäsningsprocess.

Capio Närsjukvård erbjuder primärvård inom allmänmedicin och specialistsjukvård på uppdrag av 13 landsting och regioner. Vi har mottagningar på drygt 100 platser från Ystad i söder till Umeå i norr. Utöver ett brett utbud av tjänster inom primärvård erbjuder vårdcentralerna närliggande tjänster som exempelvis barnhälsovård och mödravård, arbetsterapi och fysioterapi. Dessutom erbjuds specialistsjukvård inom bland annat urologi, kardiologi, allmänkirurgi och ortopedi vid ett flertal av Capio Närsjukvårds enheter.

Praktikertjänst finns av ett enda skäl: att skapa förutsättningar för oss som arbetar i vården att göra ett så bra jobb som möjligt. Vi har också som mål att bli branschens bästa arbetsgivare. Vi har en unik ägarmodell där vi som utför vården också äger företaget. Det innebär att hos oss blir du både anställd, verksamhetsansvarig för en av våra mottagningar samt aktieägare i Praktikertjänst. Det gör att vi kan erbjuda dig mer frihet, större inflytande, ansvar och möjlighet att växa.

Silver 15

Navamedic ASA/AB är ett nordiskt läkemedelsbolag och distributör av högkvalitativa produkter som levereras till sjukhus och via apotek för att möta specifika patient- och konsumentbehov på marknaden. Navamedic är verksamt i samtliga nordiska länder, Balterna och Benelux samt försäljningsled i England och Grekland. Navamedic har säte i Oslo, Norge och är listat på Oslo Sock Exchange (ticker: NAVA). För mer information, vänligen se: www.navamedic.com.

Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är ett system optimerat för sjukvården för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer, och lösningen används idag i tio länder i Europa. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården vilket har möjliggjort en integrerad specialist- och primärvårdslösning i en effektivisera.

Arbetar både lokalt, regionalt, nationellt samt internationellt med motverkande av antibiotikaresistens och utarbetar rekommendationer för antibiotikaförskrivning.

Transporstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Myndygheten utformar regler för fordon och förare, utfärdar körkort samt bland annat avgör om de medicinska kraven för körkortsinnehav är uppfyllda.

HemoCue, ett världsledande företag inom patientnära testning, har nu även analys för vita blodkroppar, B-LPK med en 5-parts diff. En droppe blod, kapillärt eller venöst, med svar inom 5 minuter. Kompletterande information med tex CRP för att spara tid eller utesluta något allvarligt.

Brons 6
Brons 7
Brons 8
Brons 9
Brons 10
Brons 11
Brons 16
Brons 17
Brons 18