Våra Talare


Andreas Bohlin
Management Consultant/ Project Manager på Mät och Styr AB

Andreas är verksamhetskonsult med fokus på att förenkla. Han jobbar mycket med workshops med ledningsgrupper på olika nivåer ofta med fokus på "mät och styr".

Företag och myndigheter som Andreas genomfört utbildningar på är Läkelmedelsverket, Sandvik, Telia, Migrationsverket, Försäkringskassan , KTH Lean Centrum, Conductive m.fl.

Föredrag: Mätetal och Drivkrafter - Hur styr vi support organisationer?

 

 

Alexandra Stjärnborg
Marknad- och utbildningschef på BiTA

Kundservice är helt klart en underskattad form av marknadsföring. Många företag anser att en halvdan kundservice är inget problem, men de har fel. I alla fall om kunden har rätt. Det går nämligen att kopiera en produkt, en tjänst eller ett koncept, men genom att leverera en fantastiskt kundservice kan man hålla sina konkurrenter på mattan.

Alexandra lever digital kundkommunikation varje dag med en passion för att hitta rätt vägar för rätt budskap. Hon har 15 års erfarenhet som marknadschef, projektledare och art director på företag som Oriflame, AIG, AXA och DigitalRoute. 

Föredrag: Kundsevice, AI, digitalisering och marknadsföring

 

 

Erik Westlund
Enhetschef för Servicedesk på VGR

I Västra Götalandsregionens Service Desk ges support till 55 000 användare. Erik kommer berätta om sina erfarenheter av att ge support i stor skala men också prata om utmaningarna som de står inför idag -  Att förändra arbetssätt, vara flexibel och våga pröva nya saker i en stor organisation

Erik är Enhetschef för Service Desk på Västra Götalandsregionen. I enheten arbetar ca 100 personer på 4 orter i Västsverige med support av bla IT och Telefoni. Erik under de senaste femton åren arbetat som ledare inom teknik och IT.

Föredrag: Förändringsresan i en större organisation

 

 

 

Elin Öberg Mårtenzon
CEO at Tengai Unibased

Elin Öberg Mårtenzon är VD på Tengai AB, nyligen avknoppat från TNG, där Elin arbetat som regionchef och Chief Innovation Officer. Elin berättar om hur Tengai föddes ur TNG:s löpande insatser under de senaste 15 åren för att utveckla en fördomsfri rekryteringsprocess i syfte att öka organisationers mångfald, innovationstakt och lönsamhet. Och hur AI-roboten Tengai nu utmanar den del av rekryteringsprocessen som påverkas mest av mänskliga fördomar och magkänsla. 

Läs mer om AI-roboten Tengai!

Föredrag: Hur kan man skapa en mer fördomsfri och objektiv rekryteringsprocess – med hjälp av en social AI-intervjurobot

 

 

Johan Ljung
Group CTO på AKAO - Another Kind of Automation

Johan har varit med under utvecklingen av tekniker som AI och RPA hos många stora företag och organisationer.
Nu handlar det om att anpassa teknik och möjligheter för att skapa så stora värden som möjligt. Det handlar inte enbart om att reducera kostnader och skapa effektivare system längre. Det handlar t.ex. Om att skapa en effektiv IT-support och Servicedesk. Johan berättar i sitt föredrag om vad Intelligent Automation kan göra för supporten idag och i framtiden. 

Föredrag: Intelligent Automation i Servicedesken

 

 

Jeanette Sundberg
Manager for Workforce Management and Operational Excellence for Remote Service & Advice Nordea

På Nordea jobbar man tillsammans och gör allt för att både kunder och de som jobbar med Kundtjänst ska få den all information och hjälp som de önskar och behöver. Det handlar om Workforce Management, AI stödsystem med chat-bot, monitorering, felanmälan och SOP/rutiner för att supportera verksamheten på bästa sätt. Jeanette berättar om de verktyg och metoder som man använder på Nordea för att uppnå de gemensamma målen.

Jeanette har arbetat inom Kundservice i 20 år med Workforce Management och Operational Excellence och brinner för kundupplevelser i världsklass och har en bred erfarenhet från Nordea Bank, både på nordisk och svensk nivå.

Föredrag: Så supportar vi supporten

 

 

Johannes Wretsen
Senior Sales Account Executive på Freshworks

Hur har företag börjat anamma lärdomar och metoder från kundsupport inom sin IT Support? Vad är faktorerna bakom denna utveckling och hur ska man som företag anpassa sig till det? Detta och mer kommer Johannes prata om för att ge en inblick i de krav en ny generation användare har på sina arbetsplatser.  Föredraget handlar också om ”Konsumentdriven IT och hur man skapar WOW-ögonblick?”
 
Johannes är ansvarig för de svenska och danska marknaderna på Freshworks Europa. Det är ett marknadsledande företag när det kommer till molnbaserade kommunikationslösningar som driver utveckling mot en mer kundcentrerad supportupplevelse. 
 
Läs mer om Freshworks
 
Föredrag: En allt mer kundorienterad IT Support
 
 

 

Kerstin Holmqvist
IT Functional Manager Global Service Desk på Sandvik

Hur får man ett team i 14 länder att leverera en gemensam tjänst i 160 länder för + 42 000 användare globalt?

 

Föredraget handlar om hur vi gått från att se Microsoft  Teams som ”ännu ett verktyg” till att vara vår defaultplattform för kommunikation inom Service Desk. Vi berättar om vår resa med utmaningar, fallgropar och framgångsfaktorer.
 

Kerstin har jobbat på Sandvik IT i snart 20 år och är nu ansvarig för den globala IT Service Desken.

 

Föredrag: Så bygger vi globala team med Teams

 

 

 

Lotta Olsson
Head of Support & Operations vid Sandvik Infrastructure & Technology Services på Sandvik

Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern med omkring 42 000 anställda med ett starkt fokus att förbättra kunders produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Verksamheten är baserad på unik kompetens inom materialteknik, omfattande kunskap om industriella processer och nära samarbete med kunder. Detta har, tillsammans med kontinuerliga investeringar inom forskning och utveckling (FoU), gett oss en världsledande position inom följande huvudområden:

– Verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning

– Maskiner, verktyg, service och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin

– Avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning             

 

Lotta ansvarar för Support & Operations på Sandvik IT. Detta innefattar Sandviks globala IT Service Desk, monitorering av infrastrukturen samt de operativa processerna för IT som Incident, Problem, Change mfl.

 

Föredrag: Så bygger vi globala team med Teams

 

 

 

Marie Lendholm
IT-konsult på Luleå Kommun

Vägen till effektiv tjänsteleverans - från Tvivel till Engagemang

Sedan 2015 har Luleå kommuns IT-kontor på ett strukturerat sätt arbetat med att kvalitetssäkra sina tjänsteleveranser. Marie Lendholm har varit projektledare för projektet där huvudfokus inte har legat processerna utan på en medskapande kultur där medarbetarna bidragit med sin kompetens, sitt ansvarstagande och sitt engagemang.

Föredrag: Vägen till effektiv tjänsteleverans - Från tvivel till engagemang

 

 

Peter Khalifa
Team Servicedesk - Agil IT-support på SMHI

SMHI ligger långt fram i att utveckla egna system och applikationer med agila metoder, bland annat devops. SMHIs IT-support har följt med trenden och har under 2 år testat att arbeta med självorganisering och agila former. Driftkontrollen övervakar SMHIs samhällsviktiga produktion dygnet runt, året runt.

Peter har lång bakgrund från SMHI och har jobbat med både väder, i 1st line och inom IT-driften.Han har hjälp SMHI förvalta och utvecklat 1st line tillsammans med teamet i många år.

Föredrag: Team Servicedesk – Agil IT-support

 

 

Peter Hero
Support Services Institute, SSI

Servicedeskens roll blir allt viktigare för alla företag och organisationer som tillhandahåller både interna och externa tjänster. Servicedesk har fått en ännu mer viktig roll och bör t.ex. finnas med i alla de olika team som skapas för att öka intern samverkan och snabba beslut. Vi behöver korta ned tiden från att det dyker upp nya behov och önskemål tills de har realiserats och kan erbjudas till kunder och användare. Nyligen lanserades ITIL 4 på marknaden inom branschen för IT och digitala tjänster. ITIL 4 handlar till stor del om att knyta ihop olika enheter och ”silos” som nu måste samverka bättre för att undvika olika hinder och flaskhalsar i den interna organisationen.?

Peter Hero har arbetat med Service Management i många olika branscher och i olika sammanhang. Idag driver Peter bl.a. nätverk ”Support Services Institute” runt om i hela landet. Efter ett flerårigt samarbetare med akademin, professorer och forskare har Peter även varit engagerad i den nya versionen ITIL 4 och är med som namngiven ”ämnesexpert” i boken ITIL 4 Fondation, 2019.

Föredrag: Skapa värdefulla tjänster med ITIL 4