Program torsdagen den 14 november 
Inspiration och Kunskap i Framkant


 

       
               09:00

Frukost och registrering
Välkommen till IT Support i Fokus 2019
 

 
  09:30

Skapa värdefulla tjänster med ITIL 4
Många pratar idag om att vikten av att skapa VÄRDE genom de tjänster som man tillhandahåller med inom Supporten. Med ITIL 4 så är man väldigt nära kunden/användaren och man följer med kunden på helt nya sätt efter att man lagt på luren eller stängt ett ärende. Servicedesken kommer att få en helt ny roll i organisationen vilket visas klart och tydligt
med ITIL 4. 

Talare: Peter Hero
 

 
  10:00

Mätetal och Drivkrafter - Hur styr vi supportorganisationer?
Ett föredrag om Drivkrafter - Vikten av relevanta mätetal , hur fungerar mätetal i Agil kontext , OKR - Objective Key Result teorin som Google använder. Hur styr vi support organisationer idag och i morgon?
Talare: Andreas Bohlin

 
  10:50

Dags för fikapaus!
Passa på att nätverka 
 

 
  11:15

Paneldiskussion
Mäta och följa upp
Moderator: Peter Hero

 
   

 

 
  12:00 Lunchpaus
Avnjut en god lunch och passa på att knyta värdefulla affärskontakter.
 
 
   

 

 
  13:00

Förändringsresan i en större organisation
Västra Götalandsregionens Service Desk ges support till 55 000 användare. Erik kommer berätta om sina erfarenheter av att ge support i stor skala men också prata om utmaningarna som de står inför idag -  Att förändra arbetssätt, vara flexibel och våga pröva nya saker i en stor organisation
Talare: Erik Westlund

 

 
  13:45

Verktyg och Open Space sektion
Passa på att träffa våra utställare, mingla, knyt kontakter och avnjut en god kopp kaffe!
 

 
  14:45

Kundsevice, Varumärke och AI
Det räcker inte längre med att ha den bästa produkten. I en värld där digitalisering och teknikutveckling går allt snabbare ställs helt nya krav på företagen. Bra kundservice har plötsligt blivit en del av marknadsföringsstrategin och AI har blivit en del av kundservice.
Talare: Alexandra Stjärnborg, BiTA

 

 
  15:20

Hur kan man skapa en mer fördomsfri och objektiv rekryteringsprocess – med hjälp av en social AI-intervjurobot
Elin berättar om hur Tengai föddes ur TNG:s löpande insatser under de senaste 15 åren för att utveckla en fördomsfri rekryteringsprocess i syfte att öka organisationers mångfald, innovationstakt och lönsamhet. Och hur Tengai nu utmanar den del av rekryteringsprocessen som påverkas mest av mänskliga fördomar och magkänsla. Fram tills nu.
Talare: Elin Öberg Mårtenzon, Tengai AB (nyligen avknoppat från TNG)

 

  16:20 Vägen till effektiv tjänsteleverans - Från tvivel till engagemang
Sedan 2015 har Luleå kommuns IT-kontor på ett strukturerat sätt arbetat med att kvalitetssäkra sina tjänsteleveranser. Marie berättar om projektet där huvudfokus inte har legat på processerna utan på en medskapande kultur där medarbetarna bidragit med sin kompetens, sitt ansvarstagande och sitt engagemang.
Talare: Maire Lendholm, Luleå Kommun
 
 
  17:10 Dag 1 avslut  
       
  18:00 Middag och Priscermoni för Årtes Sevicedesk 2019