-
Mingel 23 januari 17:00-18:00
act_img
-
Geopolitics - Former Prime Minister of Finland Sanna Marin unpacks key geopolitical issues and events
Antal platser: 388/750
act_img
-
Ekonomi, framtid och omvärld
Antal platser: 669/700
act_img
-
Gemensam sektor för gemensam utveckling. Några perspektiv på den svenska offentliga välfärden.
Antal platser: 621/700
act_img
-
Fakta som ledstång – informationsdriven precisionssjukvård när mer av samma inte är möjligt
act_img
-
Sexualitet inom primärvården, hur och varför?
Antal platser: 110/500
-
10 råd för att lyckas med innovativ upphandling
act_img
-
Driving innovation in the public sector and procurement’s key role to enable this
act_img
-
Praktisk hållbarhet - arbetsplats Johan Borggren Eizo
-
Framtidens läkarutbildning: Den digitala eran
act_img
-
Beteendedesign - Beteendedriven innovation för hälsa och sjukvård
act_img
-
Ekonomi, framtid och omvärld
Antal platser: 669/700
act_img
-
Vetenskapliga utvärderingar som möter hälso- och sjukvårdens behov – nu och i framtiden
act_img
-
Hot och våld mot offentliganställda – hur ser utvecklingen ut? Vad säger de myndigheter Arbetsgivarverket träffar?
act_img
-
Atea - Ger den nya lagstiftningen nya möjligheter för bättre vård?
act_img
-
Praktisk hållbarhet - arbetsplats öppen scen Eizo
act_img
-
Hur kan vi bli bättre på att nyttja hälsodata - för patienterna och hälso- och sjukvården?
act_img
-
Har vi råd att bygga billigt?
act_img
-
Omställning av vårdsystemet – nödvändigt för patientsäkerheten
act_img
-
Hur bidrar digitalisering till kontinuitet i vården?
-
Hur ökar vi våra förmågor för att dra nytta av digitaliseringens möjligheter?
act_img
-
Innovativ teknik och datadriven kunskap främjar barns och ungas välmående 
act_img
-
Mingel - fritt för alla besökare
act_img
-
Innovation, hälsodata och AI – möjligheter för patienter och hälso- och sjukvården
-
En transition som bidrar med nya möjligheter – erfarenheter från utveckling och prövning av en ny internetbaserad intervention
act_img
-
Ingen digitalisering utan inkludering och andra sanningar och erfarenheter från 2 år med covidbevis
act_img
-
Healthcare transition through quadruple helix innovation
-
Verktyg för att integrera arbetet med inkludering och mångfald i hela verksamheten - säkra kompetensförsörjning och innovation
act_img
-
Habbie - digital tjänst för rehabilitering, habilitering och förebyggande träning
act_img
-
Verksamhetssystem för socialtjänst – Ett samarbetsprojekt med kommuner och branschen
act_img
-
Internationalisering av forskning och innovation – vad innebär det i praktiken?
act_img
-
Kan man bli smartare i läkemedelsrummet? - SFMI
-
Krafttag för samhällssäkerheten – vilken roll kan forskningen spela?
act_img
-
Precisionshälsa med funktionsmedicin: Din nyckel till ett friskare liv
act_img
-
Så får vi en bättre styrning av vården
act_img
-
Konkurrens och transparens
act_img
-
Verksamhetsutveckling genom digitalisering inom LSS - Boet
act_img
-
Kloka kliniska val - en del i att hantera nutida och framtida utmaningar i hälso- & sjukvården
-
Hur kan du upphandla kommunikationstjänster med kvalitet?
-
Strikersoft - Mobilt vårdstöd – Nyckeln till nära vård?
act_img
-
Varför är organisationers inköpsförmåga viktigare än någonsin?
-
Gigantiskt digitalt omställningsarbete för att möta framtidens behov
act_img
-
Nycklar till konfliktmodigt ledarskap - Medlingscentrum
act_img
-
Läkare som driver innovation i vården
act_img
-
Patientdelaktighet i hälso- och sjukvård – realitet, utmaning eller illusion?
act_img
-
Säkerställa leverans genom samverkan mot gemensamma mål
act_img
-
Välfungerande sjukvård efter behov
-
Så blir Sverige globala digitala pionjärer igen
act_img
-
Hur gör man kommuner och regioner sökbara i digitala sök- och karttjänster? -PinMeTo
act_img
-
Bristen på läkemedel – tar det slut någon gång?
act_img
-
Tillämpad AI och use cases från när och fjärran
act_img
-
Mindre detaljstyrning ökar innovationskraften
-
Tidig och sen palliativ vård inom äldreomsorgen
act_img
-
Stäng 350 äldreboenden - Och skapa världens bästa äldreomsorg!
act_img
-
Teknik, algoritmer och samhällspolitik i framtidens och nutidens välfärd
-
Hur kan vi få en effektiv och hållbar hemtjänst?
-
Vårdens lokaler – där verksamhetsutveckling sker!
-
Medicinsk laser läker svårläkta sår i hemsjukvården
act_img
-
Så bryter vi tystnadskulturen och gör plats för omdömet
-
Digitalt utanförskap i en digital värld
act_img
-
Digitaliserade fastigheter – en förutsättning för jämlik vård i hela landet
act_img
-
Kognitiva hjälpmedel, till nytta för både individ och verksamhet - Abilia
act_img
-
Digital Resiliens – vägar framåt för att stärka samhällets digitala motståndskraft
act_img
-
Upphandling som katalysator för välfärdens omställning 
-
Jämställdheten i offentlig sektor; bidrar offentlig upphandling till att förändra situationen?
act_img
-
Är AI lösningen på välfärdens utmaningar?
act_img
-
Artificiell Intelligens är redan här - men använder vi denna intelligens på rätt sätt och vad behöver vi tänka på?
act_img
-
Bortom AI-hypen: Om AIs roll i framtidens hälso- och sjukvård
act_img
-
Att hantera rädsla
act_img
-
Styrning av digitalisering – varför är det så svårt?
act_img
-
Vägen att nå digital kommunikation oavsett språk: Care to Translate i Norska Hälso-regionen HSØ - Care to Translate
act_img
-
Framtidens inköp – behovet av klimatengagemang, innovation och förmågan att attrahera kompetens
act_img
-
Hur kan hållbarhet accelereras genom aktiv kravställning i upphandlingar mot scope 3
act_img
-
Agenda 2030 - om kraften i omställningen till en hållbar utveckling
act_img
-
Nationell vård - ett globalt tiotusenbitars-pussel
act_img
-
Tillsammans mot psykisk ohälsa hos dagens och kommande generationer
act_img
-
A realistic perspective on the future of Health(care) 
act_img
-
Vad krävs av offentlig sektor för att bidra till ökad jämställdhet?
-
Att leda en kommun från framtiden – Kungsbacka kommun berättar om sitt arbeta med att framtidssäkra kommunen
act_img
-
Geopolitics - Former Prime Minister of Finland Sanna Marin unpacks key geopolitical issues and events
Antal platser: 388/750
act_img
-
Användbart för fler räcker till mer
-
Världens bästa vårdbyggnad
-
När ledarna känner sig som morfar med två fjärrkontroller till tvn
act_img
-
Införande av läkemedelsgivare under Covid-19 Skellefteå kommun
act_img
-
Stamceller – nästa generations behandlingar
act_img
-
Public procurement – contributing to better value for money?
act_img
-
Med unga i fokus
act_img
-
Korta vårdköer – Hur får vi det att hända i verkligheten? - CANEA
act_img
-
Tekniska innovationer flyttar vården från sjukhus till bostaden. Är vi redo?
act_img
-
Prioriteringar i vården – vem ska få de nya läkemedlen?
act_img
-
Att lära av olyckor - kunskap för ett säkrare samhälle och ökad medborgarnytta
act_img
-
AI inom sjukvården – var är vi, vart ska vi och hur ska vi komma dit? 
act_img
-
Nationell digital infrastruktur för hälsa, vård och omsorg – vad händer?
-
Upphandling av tjänster – vad tycker tjänsteföretagen?
-
Välkomna!
act_img
-
Verkligheten hos våra medlemmar
act_img
-
Nationell utblick; Äldreomsorgen
act_img
-
Hur ska kommuner och regioner klara av framtidens äldreomsorg?
-
Lunch
act_img
-
Passet: Arbetsplatsutveckling
act_img
-
Passet: Innovation
act_img
-
Passet: Att leda med kunskap
-
Ledarskap och styrning för en omsorg i transformation
-
Atea - Från verkligheten: Hör om vårdframstegen genom AI och patientdata i molnet
-
Atea och Sollentuna kommun berättar: AI vad är det och hur gör man?
-
Kaffepaus
-
Mingel - med tilltugg och dryck
act_img
-
Färdigsnackat – Nu gör vi verkstad av ”Vägbeskrivningen för patientmedverkan inom medicinteknik"
act_img
-
Seniorboda – ett spel om möjligheterna med välfärdsteknologi
-
Nära vård med sammanhållen planering på 1177
-
Nyttorealisering – säkra välfärden
-
Egenmonitorering inom cancervården – evidens finns men vilka är utmaningarna
-
Från delar till helhet – utvecklingen mot en sammanhållen vård och omsorg för personer med skadligt bruk och beroende
-
Så mycket bättre -så utvecklar sjuksköterskor nya dimensioner av den nära vården
act_img
-
Personcentrerat ledarskap i framtidens hälso- och sjukvård - Vårdförbundet
-
Effektiv implementering av ny teknik ur medarbetarnas perspektiv - Kommunal
-
Chefers förutsättningar att leda i kommunal verksamhet - CANEA
act_img
-
Lärdomar från sjukvården i krigets Ukraina
act_img
-
Hur kan vi ersätta manuella processer inom vård och omsorg? - Tietoevry
act_img
-
Fighting the spread of infectious diseases with safe UV light - UV Medico
-
Vem backar upp dig när du står inför en cybersäkerhetsincident?
-
Från användare till information: Proofpoints omfattande cyberskydd för offentlig sektor
-
Hur fungerar implementering av teknik i äldreomsorgen?
act_img
-
Gemensam sektor för gemensam utveckling. Några perspektiv på den svenska offentliga välfärden.
Antal platser: 621/700
act_img
-
Fakta som ledstång – informationsdriven precisionssjukvård när mer av samma inte är möjligt
act_img
-
Sexualitet inom primärvården, hur och varför?
Antal platser: 110/500
-
Hur stoppar vi ekonomisk brottslighet tillsammans?
-
Expertpanel - Framgångsfaktorer för lyckat breddinförande av välfärdsteknik
act_img
-
Utmaningar och möjligheter för Hälso- och sjukvården nu och framåt
-
Atea - Hur bygger vi ett bättre Sverige med stöd av AI?
-
SARDIN – Systemdemonstrator för hälsodata
-
Framtidens äldreomsorg i hemmet – ACE-projektet
act_img
-
Alfa eCare - Low-code Processplattform: Framtidens nyckel till effektiv digitalisering inom vården
-
Netcompany - Användningen av data och ny teknologi, såsom artificiell intelligens (AI)
-
Falck - Mobila vårdtjänster, ett smart sätt att avlasta sjukvården
-
Ett år med Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
act_img
-
Hur man blir impad av implementering!
act_img
-
Fritt vårdsök- vad är nytta? - Vården.se - LIVE PODD 2
act_img
-
Vården.se - Mänsklig triagering? - LIVE PODD
act_img
-
Minska vårdlogistiken genom innovation och samarbete - Vården.se - LIVE PODD
act_img
-
Hur skapar du en kvalitetskultur i din verksamhet och varför ska du göra det?
act_img
-
Hållbarhetsresan - IT Hälsa
act_img
-
Hur Trygghetsensorer minskat fallolyckor med mellan 40-80% och möjliggjort ett ”Digitalt först”-arbetssätt - Sensio
-
Förbättrad medborgarkommunikation med hjälp av AI i din verksamhet - DO:s & DONT´S med Advania och Cisco
act_img
-
Kan siffor göre en frisk ? ( En informatisk utmaning )
-
Hur vi på fyra veckor byggde ett skräddarsytt systemstöd i Low Code. Är ni redo för den nya tidens utvecklingsteknik? - Outsystems/Decerno
-
Tech och Life Science är grundpelare för framtidens vård
-
Träffa regeringens samordnare Tomas Werngren - Ett öppet rundabordssamtal mellan staten och näringslivet om den digitala infrastrukturen.
-
OECD Observatory of Public Sector Innovation (OPSI) - by invitation only
act_img
-
Välkomna till Innovationsbevakning för offentlig sektor och DigitalWell Incubators Demo Day!
-
Two "Rings" to rule them all. AutentiseRING och segmenteRING i nätverket ur ett NIS2-perspektiv
-
Upphandling av Nätverks- och säkerhetstjänster i förändringens tider!
-
Hur kan man med god insikt om sina användare i molnet förbättra säkerheten och reducera sina licenskostnader med i snitt 20%? - Bsure
-
Säker digital kommunikation (SDK) påväg att implementeras
act_img
-
Ökade säkerhetskrav vid konferenser och evenemang - By invitation only
act_img
-
Ett förenat ekosystem: Gemensamma mål, olika roller
act_img
-
Mölndals stad - vinnaren av Årets Hållbarhetskommun 2023
act_img
-
Region Kronoberg & Ljungby kommun - vinnaren av Årets Välfärdsinspiratör 2023
-
Generativ AI - Möjligheter genom ett utforskande förhållningssätt
act_img
-
Jag är nöjd, bara jag får vård… Eller? - Generic Mobile
act_img
-
Lunch om framtidens universitetssjukvård med Boubou Hallberg - by invitation only
act_img
-
Driving innovation in the public sector and procurement’s key role to enable this
act_img
-
Praktisk hållbarhet - arbetsplats Johan Borggren Eizo
-
Framtidens läkarutbildning: Den digitala eran
act_img
-
Beteendedesign - Beteendedriven innovation för hälsa och sjukvård
act_img
-
Ekonomi, framtid och omvärld
Antal platser: 669/700
act_img
-
Hur kan vi bli bättre på att nyttja hälsodata - för patienterna och hälso- och sjukvården?
act_img
-
Omställning av vårdsystemet – nödvändigt för patientsäkerheten
-
Hur ökar vi våra förmågor för att dra nytta av digitaliseringens möjligheter?
act_img
-
Mingel - fritt för alla besökare
act_img
-
Healthcare transition through quadruple helix innovation
act_img
-
Habbie - digital tjänst för rehabilitering, habilitering och förebyggande träning
act_img
-
Internationalisering av forskning och innovation – vad innebär det i praktiken?
act_img
-
Kan man bli smartare i läkemedelsrummet? - SFMI
act_img
-
Precisionshälsa med funktionsmedicin: Din nyckel till ett friskare liv
act_img
-
Verksamhetsutveckling genom digitalisering inom LSS - Boet
act_img
-
Varför är organisationers inköpsförmåga viktigare än någonsin?
-
Gigantiskt digitalt omställningsarbete för att möta framtidens behov
act_img
-
Patientdelaktighet i hälso- och sjukvård – realitet, utmaning eller illusion?
act_img
-
Välfungerande sjukvård efter behov
-
Så blir Sverige globala digitala pionjärer igen
act_img
-
Hur gör man kommuner och regioner sökbara i digitala sök- och karttjänster? -PinMeTo
act_img
-
Bristen på läkemedel – tar det slut någon gång?
act_img
-
Mindre detaljstyrning ökar innovationskraften
-
Tidig och sen palliativ vård inom äldreomsorgen
act_img
-
Stäng 350 äldreboenden - Och skapa världens bästa äldreomsorg!
-
Hur kan vi få en effektiv och hållbar hemtjänst?
-
Vårdens lokaler – där verksamhetsutveckling sker!
-
Medicinsk laser läker svårläkta sår i hemsjukvården
act_img
-
Kognitiva hjälpmedel, till nytta för både individ och verksamhet - Abilia
act_img
-
Upphandling som katalysator för välfärdens omställning 
-
Jämställdheten i offentlig sektor; bidrar offentlig upphandling till att förändra situationen?
act_img
-
Är AI lösningen på välfärdens utmaningar?
act_img
-
Att hantera rädsla
act_img
-
Vägen att nå digital kommunikation oavsett språk: Care to Translate i Norska Hälso-regionen HSØ - Care to Translate
act_img
-
Hur kan hållbarhet accelereras genom aktiv kravställning i upphandlingar mot scope 3
act_img
-
Nationell vård - ett globalt tiotusenbitars-pussel
act_img
-
A realistic perspective on the future of Health(care) 
act_img
-
Vad krävs av offentlig sektor för att bidra till ökad jämställdhet?
-
Att leda en kommun från framtiden – Kungsbacka kommun berättar om sitt arbeta med att framtidssäkra kommunen
act_img
-
Geopolitics - Former Prime Minister of Finland Sanna Marin unpacks key geopolitical issues and events
Antal platser: 388/750
act_img
-
Användbart för fler räcker till mer
-
Världens bästa vårdbyggnad
act_img
-
Stamceller – nästa generations behandlingar