Deltagarkategorier och priser 

Medlem SOFF - 4 900 SEK/person 
Annat företag - 9 800 SEK/person
Alla priser är exkl. moms.

Till anmälan - Medlem SOFF
Till anmälan - Annat Företag

Avbokning kan göras fram till den 13 september utan kostnad.
Det går bra att byta namn på deltagare fram till den 16 september.