Inbjudan till

Hälso- och sjukvårdsforum 30 november 2023  

Tid: 30 november 2023, kl 13.00 -16.00 ca. OBS! ingen lunch serveras
Plats: Clarion Hotell Plaza, Karlstad   
Målgrupp: Ledamöter (personliga ersättare deltar endast om ordinarie ledamot har förhinder)

Anmäl dig här    senast 27 november

OBS! Om du som ordinarie ledamot i hälso-sjukvårdsforum har förhinder att delta på kommande möte, ber vi dig kontakta personlig utsedd ersättare så denne kan anmäla sig istället så snart som möjligt.

Välkommen att besöka Värmlandsrådets webbplats
https://www.trippus.net/varmlandsradet

 

Agenda (OBS! Tiderna är ungefärliga)  

13.00-13.05   
Välkommen till möte med Hälso- och sjukvårdsforum  

Hälso- och sjukvårdsforumets presidium Daniel Schützer, Region Värmland, Henrik Samuelsson, Arvika kommun 

13.05-13.20  
Reflektioner om fortsatt gemensamt forum - kraftsamling för barn och ungas hälsa 
Under ledning av presidium  

13.20-15.50
Fokus God och nära vård inklusive paus och dialog

God och nära vård, hälsa och omsorg
Linnea Grankvist, länssamordnare god och nära vård, hälsa och omsorg, Nya perspektiv, Kristin Törnqvist, samordnare nära vård, Region Värmland

Vårdens övergångar
Insiktsarbete från nätverket för hälso- och sjukvårdsledning och socialchefer
Linnea Grankvist, Kristin Törnqvist

Via följande länk kan ni läsa om insiktsarbetet i nätverket för Hälso- och sjukvårdsledning och socialchefer: https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/samverkan-avtal-och-vardval/nara-vard-i-varmland/arbete-i-processer/minskade-forflyttningar#svid10_7a7ba71618a3ef959ab542fb

Patientsäkerhetsarbete och avvikelser
Charlotta Nelson, Region Värmland

Exempel på samverkansarbeten i länet
Isa Nyberg, Hagfors kommun, Ulla Hens, Region Värmland m.fl.

15.50-16.00  
Summering och avslutning för dagen  
Under ledning av presidium
  

Varmt välkomna

Daniel Schützer                          Henrik Samuelsson                           
Ordförande                                 Vice Ordförande