Inbjudan

Kultur- och bildningsforum 23 november 2023

Tid: 23 november 2023, kl 13.00 -16.00. OBS! ingen lunch serveras
Plats: Hotell Gustaf Fröding, Höjdgatan 3, Karlstad.
Målgrupp: Utsedda representanter från Värmlands kommuner och Region Värmland

Anmäl dig här  senast 20 november

OBS! Om du som ordinarie ledamot i kultur- och bildningsforum har förhinder att delta på kommande möte, ber vi dig kontakta personlig utsedd ersättare så denne kan anmäla sig istället så snart som möjligt.


Agenda Obs! Tidsangivelserna är ungefärliga  

13.00-13.05   
Välkommen till möte med Kultur- och bildningsforum  

Kultur- och bildningsforumets presidium, Sofia Magnusson, Region Värmland, Ulrika Jacobs, Grums kommun 

13.05-13.20  
Reflektioner om fortsatt gemensamt forum - kraftsamling för barn och ungas hälsa 
Under ledning av presidium  

13.20-13.55 
Folkbildningens betydelse för samhället  

Pär Blomquist, Region Värmland  

13.55-14.10 
Paus 

14.10-14.50 
Fortsättning, folkbildningens betydelse för samhället  
Pär Blomquist, Region Värmland  

14.50-15.00  
Paus  
 
15.00-15.50  

Kultursamverkan nu och i framtiden
Karin Karlsson, Region Värmland  

Frågor för dialog:

Kultursamhället - utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun
Va¨rmlands kulturplan 2022-2025

15.50-16.00  
Summering och avslutning för dagen  
Under ledning av presidium  


Varmt välkomna

Sofia Magnusson                                     Ulrika Jacobs                     
Ordförande                                               Vice ordförande