Kollektivtrafik- och regionalt utvecklingsforum 20 oktober 2023

 

Agenda  

Välkommen till Kollektivtrafik- och regionalt utvecklingsforum
Kollektivtrafik- och regionalt utvecklingsforums presidium Elisabeth Björk, Erik Evestam, Region Värmland och Niklas Wikström, Karlstads kommun

 Återrapportering och önskemål om innehåll för kommande forum
Under ledning av presidium

Vid forumstillfälle i våras önskade deltagarna själva en återkommande återrapportering, för att ta del av aktuell information från regionens nämnder och kommuner. Under följande programpunkt lämnas möjlighet att diskutera önskemål på innehåll inför kommande möten.

Presentation av det regionala utvecklingsuppdraget
Sandra Svennberg, Region Värmland  

Många av de frågor som hanteras i samverkansstrukturen återfinns inom området regional utveckling. Här får vi en grundläggande genomgång om vad det regionala utvecklingsuppdraget är och innebär.
Regional utveckling (pdf)

Dialog om det regionala utvecklingsuppdraget
Sandra Svennberg, Region Värmland

Region Värmlands roll i infrastrukturplaneringen
Mattias Landin, Region Värmland
Region Va¨rmlands roll inom infrastruktur och kollektivtrafik (pdf) 

Resevaneundersökning - 2023
Mattias Landin, Region Värmland
Resevaneunderso¨kning Va¨rmland 2023 (pdf)  

Summering och avslutning för dagen   
Under ledning av presidium

 

Minnesanteckningar