Gemensamt forumstillfälle Kultur- och bildningsforum och Hälso- och sjukvårdsforum 5 oktober 2023

Kraftsamling för barn och ungas hälsa   


Program

Välkommen till gemensamt forumstillfälle Kultur- och bildningsforum samt Hälso- och sjukvårdsforum
Moderator Amanda Svensson, Region Värmland 

Presentationsrunda

Barn och ungas egna röster

Vad innebär kraftsamlingen?
Sofia Magnusson, ordförande kultur- och bildningsforum, Region Värmland, Henrik Samuelsson, vice ordförande hälso- och sjukvårdsforum, Arvika kommun och Anna Beata Brunzell, folkhälsochef, Region Värmland
Vad inneba¨r kraftsamlingen (pdf)

Hur mår våra barn och unga idag?
Maria Unenge Hallerbäck, överläkare barn- och ungdomspsykiatrin, Region Värmland, klinisk lektor medicinska vetenskaper, Örebro universitet, affilierad forskare folkhälsovetenskap, Karlstads universitet Anita Nyquist, utvecklingsledare område öppenvård, Region Värmland

Fortsättning barn och ungas egna röster
Karen O´Quin, folkhälsostrateg och regional samordnare för suicidprevention i Värmland, Region Värmland
Fortsa¨ttning barn och ungas egna ro¨ster (pdf)

Västra Götalandsregionens arbete med Fullföljda studier
Maria Jakobsson, samordnare och Anna Simonsson, hälso- och sjukvård, psykisk hälsa, Västra Götalandsregionen
Kraftsamling Fullfo¨ljda studier (pdf) 

Länsgemensam utveckling för barns hälsa. Två olika exempel.
Anna-Carin Johansson, koordinator för Regional koordinering psykisk hälsa Region Värmland och Sophia Alm, koordinator för Regional koordinering psykisk hälsa, Karlstads kommun
La¨nsgemensam utveckling fo¨r barns ha¨lsa – Tva° olika exempel (pdf)

Barn och ungas delaktighet och inflytande
Sara Emsevik, barnrättsstrateg, Region Värmland
Barn och ungas delaktighet och inflytande (pdf)

Skolans arbete med hälsa för barn och unga
Anna Carlsson, avdelningschef central elevhälsa, Karlstads kommun
Skolans arbete med barn och ungas ha¨lsa (pdf)

Samlad dialog avseende exempel ovan
Moderator Amanda Svensson, Region Värmland 

Summering och avslutning för dagen
Daniel Schützer, ordförande hälso- och sjukvårdsforum, Region Värmland, Ulrika Jacobs, vice ordförande kultur- och bildningsforum, Grums kommun och moderator Amanda Svensson, Region Värmland