Ordföranderådsmöte 21 april 2023
 

Agenda

Inledning
Ordföranderådets presidium, Åsa Johansson, Region Värmland och Henrik Frykberger, Sunne kommun, inleder och hälsar välkommen till dagens möte.

Mixtrafik och bussklubb
Ärendet var uppe för information vid Ordföranderådets förra möte den 17 mars 2023. Direktörsberedningen har, enligt gällande rutin, tagit fram förslag till ställningstagande.
Förslag ställningstagande om mixtrafik- bussklubb


Fråga om en anstaltsetablering i Hagfors kommun
Jens Fischer, Hagfors kommun och Mathias Lindquist, Munkfors kommun

Hagfors och Munkfors kommuner önskar att samtliga KSO/RSO i Värmland kan ställa sig bakom den typen av etablering. Hagfors/Munkfors kommer att ta fram en handling för underskrift så snart vi vet att alla KSO/RSO kan stå bakom en etablering av en anstalt i Hagfors kommun. 

Intresseanmälan - Etablering anstalt (pdf)

Värmlandsrådskonferens 2024
Åsa Johansson och Henrik Frykberger

Enligt Samverkansavtal Värmland (p 6.1 om Värmlandsrådet, kan ett av Värmlandsrådets möten genomföras som konferens). Under pandemin har Värmlandsrådet haft digitala konferenser med olika teman (utvärdering av samverkansavtal samt relationen till Norge).

Övriga frågor


Minnesanteckningar