Ordföranderådet 

 

Ordföranderådet ska skapa förutsättningar för en kontinuerlig dialog mellan kommundirektörsnätverket och länets övriga strategiska tjänstepersonsnätverk samt med kommunstyrelseordföranden från länets kommuner.

 
Syftet är att öka samarbetet mellan kommunerna i såväl regionala frågor som primärkommunala. Regiondirektör, bitr regiondirektör och kommundirektörerna utgör direktörsberedning till Värmlandsrådet och medverkar vid mötena. 

Ordföranderådet tar ställning i specifika ärenden som blir en del av ärendeberedningen inför beslut hos kommunerna och eller hos Region Värmland.  

Vid behov ser ordföranderådet över de prioriterade områden (infrastruktur, relationen med Norge, god och nära vård samt kompetensförsörjning) som tagits fram av Värmlandsrådet. Är även uppdragsgivare till Direktörsberedningen. 

Ordföranderådet består av kommunstyrelsens ordförande i varje kommun, regionstyrelsens ordförande och ordförande i nämnderna hälso- och sjukvård, regionala utveckling, kollektivtrafik och kultur- och bildningsnämnden. På Ordföranderåden som hålls minst 6 gånger per år deltar Region- och kommundirektörer i form av direktörsberedning. Totalt drygt 40 personer, varav drygt 20 är förtroendevalda. 

Ordföranderådet leds av regionstyrelsens ordförande Åsa Johansson, Region Värmland och vice ordförande Henrik Frykberger, kommunstyrelsens ordförande Sunne kommun.