Samverkansstruktur

 

Samverksansavtal Värmland gäller sedan 2019 mellan Region Värmland och länets 16 kommuner.

Samverkansstrukturen är den struktur Region Värmland och länets kommuner använder för samverkan. En väl fungerande samverkan mellan kommunerna och regionen är en förutsättning för ett framgångsrikt strategiskt utvecklingsarbete. Parterna utför uppgifter som är ömsesidigt beroende av varandra. Samtliga parter ska verka för Värmlands bästa.  

En aktiv samverkan ska prägla de offentliga verksamheterna i Värmland, där en öppen dialog mellan parterna möjliggör en tillitsfull, stabil gemensam utveckling och ett effektivt förbättringsarbete. 

Utgångspunkten för det regionala utvecklingsarbetet är den regionala utvecklingsstrategin Värmlandsstrategin. Parterna är överens om att tillsammans samverka kring och bidra till att förverkliga målen i Värmlandsstrategin. 
 

Mer fördjupad information
Politisk samverkansarena Värmlandsrådet (pdf)

 

 

Illustrationen nedan visar hur strukturen är formerad. 

 

 

Styrande dokument

Länk till Värmlandsstrategin 
https://varmlandsstrategin.se

Länk till samverkansavtalet
Samverkansavtal Värmland

Länk till Värmlandsrådets arbetsformer
Värmlandsrådets arbetsformer 

 

Värmlandsrådets parter 
Region VärmlandArvika kommunEda kommunFilipstads kommunForshaga kommun
Hagfors kommunHammarö kommunGrums kommunKarlstad kommun,
Kil kommun
Kristinehamnshamns kommunMunkfors kommunSaffle kommun
Storfors kommunSunne kommunTorsby kommunÅrjangs kommun