Kollektivtrafik- och regionalt utvecklingsforum 16 juni 2023


Agenda  

Välkommen till Kollektivtrafik- och regionalt utvecklingsforum
Kollektivtrafik- och regionalt utvecklingsforums presidium, Elisabeth Björk, Erik Evestam, Region Värmland och Niklas Wikström, Karlstads kommun

Komplettering samverkansstrukturen
Ingrid Strengsdal, chef Värmlandsrådsavdelningen, Region Värmland
Politisk samverkansarena Värmlandsrådet (pdf)

Information om mötestider hösten 2023 samt förslag mötestider 2024
Under ledning av presidiet

Aktuellt utvecklingsarbete i kollektivtrafiken (information)
Mattias Bergh, trafikdirektör, Markus Bergman, trafikchef regionbuss, Region Värmland

Kollektivtrafiken i Värmland (pdf)

Framtidens skoltrafik i Värmland (dialog)
Mattias Bergh, trafikdirektör, Markus Bergman, trafikchef regionbuss, Region Värmland

Dialog om hur vi med samordnade resurser och bra samverkansformer kan skapa en helhet och nytta för värmlänningen, tillväxt för kommunen och ett mer hållbart samhälle
PM- skoltrafik 

Frågor för dialog:

Värmlands kompetensförsörjning - kompetensförsörjningsrapport och nulägesbild
Ulrica Matthed Bergström, strateg regional utveckling, Region Värmland

Värmlands kompetensförsörjning (pdf)

Rapporten Värmlands kompetensförsörjning är en uppdatering av den kartläggning som Region Värmland publicerade 2020, vars syfte är att beskriva det värmländska kompetensförsörjningsbehovet och identifiera strukturella utmaningar som länets arbetsmarknad står inför.


PDF Format: Kartläggning av kompetensförsörjningen - Region Värmland (regionvarmland.se)

Frågor för dialog:

Övriga frågor 

 

Minnesanteckningar