Kollektivtrafik- och regionalt utvecklingsforum 17 mars 2023

 

 

Agenda Obs! Tidsangivelserna är ungefärliga  

Välkommen till möte med Kollektivtrafik- och regionalt utvecklingsforum  
Erik Evestam, ordförande Regionala utvecklingsnämnden och Elisabeth Björk, ordförande Kollektivtrafiknämnden, Region Värmland

Hur hänger allt ihop samverkansstrukturen
Johanna Berglind De Backer och Elin Åberg, Värmlandsrådsavdelningen, Region Värmland
Politisk samverkansarena Värmlandsrådet (pdf)

Presentationsrunda 
Under ledning av ordförande gör vi en presentationsrunda av deltagande i Kollektivtrafik- och regionalt utvecklingsforum

Vice ordförande utses inkl. paus  
Enligt samverkansavtal Värmland utses vice ordförande av kommunerna

Förslag mötestider och mötesplatser kommande forum 2023
Förslag mötestider från ordförande:

torsdag 28 september och torsdag 23 november eller fredag 20 oktober och fredag 15 december.

Dialog, förväntningar och önskemål från deltagarna avseende Kollektivtrafik- och regionalt utvecklingsforum
Kollektivtrafik- och regionalt utvecklingsforum är en politisk arena för dialog. Under ledning av presidiet ges ni möjlighet att föra dialog och reflektera kring kommande forums innehåll.

Sammanfattning, vad tar vi med oss från dagens dialoger  
Summering under ledning av presidiet

Övriga frågor och avslutning  

 

Minnesanteckningar