Kultur- och bildningsforum 25 maj 2023

Agenda

Välkomna till möte med Kultur- och bildningsforum
Kultur- och bildningsforumets presidium, Sofia Magnusson, Region Värmland och Crispin Hultkrantz, Säffle kommun

Ny vice ordförande utses

Rörelsesatsningen i skolan
Thomas Sundenhammar, distriktsidrottschef, Lars Andersson, VO-chef, Robert Bakke-King, PL för Rörelsesatsningen, RF-SISU Värmland
Rörelserik skola – En dag i rörelse (pdf)

Fritidsbankens satsning på skolsamverkan för god och jämlik hälsa
David Mathiasson, verksamhetschef, Fritidsbanken Sverige

Arbete för att skapa förutsättningar för god och jämlik hälsa bland barn och unga, inkl frågor och dialog
Anna Beata Brunzell, folkhälsochef, Region Värmland
Folkhälsostrategiskt arbete för barns bästa (pdf)

Ökade bidrag till idéburen sektor för projekt för barn och ungas hälsa
Sofia Norström, utvecklingsledare cevilsamhället, Region Värmland
Projektbidrag satsning barn och unga (pdf)

Subventionssystem för barn och ungas rätt till kultur - en fördjupning från föregående möte, inkl frågor och dialog (samt fika)
Karin Karlsson, kulturchef, Marian Söderholm, kulturstrateg barn och unga, Region Värmland, Fredrik Sjöstedt, tidigare kulturchef Hammarö kommun
Barns rätt till kultur (pdf)

Synpunkter från deltagare avseende sakområdesforumen samt eventuella medskick till ordföranderådet
Under ledning av presidiet

Förslag mötestider för Kultur- och bildningsforum 2024
Under ledning av presidiet

Sammanfattning, vad tar vi med oss från dagens dialoger
Summering av dialogen under ledning av presidiet

Övriga frågor samt avslutning


Minnesanteckningar