Kultur- och bildningsforum 9 mars 2023


Agenda  

Välkommen till sakområdesforum och praktisk information inför dagen 
Sofia Magnusson, ordförande Kultur- och bildningsnämnden samt Daniel Schützer, ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Värmland

Hur hänger allt ihop samverkansstrukturen   
Ingrid Strengsdal och Elin Åberg, Region Värmland
Politisk samverkansarena Värmlandsrådet (pdf)

Välkommen till möte med Kultur- och bildningsforum 
Sofia Magnusson, ordförande Kultur- och bildningsnämnden, hälsar välkommen

Presentationsrunda  
Under ledning av ordförande gör vi en presentationsrunda av deltagande i Kultur- och bildningsforum

Vice ordförande utses, inkl. fika  
Enligt samverkansavtal Värmland utses vice ordförande av kommunerna

Dialog kring förväntningar/önskemål avseende Kultur- och bildningsforum  
Inför programpunkten vill ordförande skicka med följande två frågeställningar:

Frågeställningar
Kraftsamling för ungas psykiska hälsa (pdf)
Kultur för barn och unga (pdf)

Medverkande för dialog och diskussioner är Karin Karlsson, Anna Beata Brunzell och Maria Unenge Hallerbäck, Region Värmland

Sammanfattning, vad tar vi med oss från dagens dialoger
Summering under ledning av presidiet

Övriga frågor samt avslutning

 

Minnesanteckningar