Hälso- och sjukvårdsforum 27 april 2023  


Agenda 

Välkommen till möte med Hälso- och sjukvårdsforum
Hälso- och sjukvårdsforumets presidium, Daniel Schützer, Region Värmland och Henrik Samuelsson, Arvika Kommun, inleder och hälsar välkommen till dagens möte

Hur arbetar vi med god och nära vård, hälsa och omsorg i länet?
Kristin Törnqvist, ledningsstrateg område samverkan och Linnea Grankvist, utvecklingsledare Nya Perspektiv, Region Värmland
Länk till Målbild och färdplan

God och nära vård (pdf)

Frågor och dialog
Hälso- och sjukvårdsforum är en politisk arena för dialog under ledning av föredragande och ni ges möjlighet att föra dialog och reflektera kring det ni fått höra i passet ova

Psykiatrisk vård och behandling i Värmland (med fokus psykiatrisk öppenvård)
Annika Noleryd, strateg Psykiatrisk öppenvård, Region Värmland
Psykiatrisk vård och behandling i Värmland (pdf)
Kontaktuppgifter: Annika Noleryd, verksamhetsstrateg, annika.noleryd@regionvarmland.se

Frågor och dialog inkl fika
Hälso- och sjukvårdsforum är en politisk arena för dialog under ledning av föredragande och ni ges möjlighet att föra dialog och reflektera kring det ni fått höra i passet ovan

Sommarbemanning
Ordförande Daniel Schützer

Sammanfattning, vad tar vi med oss från dagens dialoger
Summering av dialogen under ledning av presidiet

Övriga frågor och avslutning

 

Minnesanteckningar