Hälso- och sjukvårdsforum 9 mars 2023  


Agenda

Välkommen till sakområdesforum och praktisk information inför dagen 
Sofia Magnusson, ordförande Kultur- och bildningsnämnden samt Daniel Schützer, ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Värmland

Hur hänger allt ihop samverkansstrukturen   
Ingrid Strengsdal och Elin Åberg, Värmlandsrådsavdelningen, Region Värmland

Politisk samverkansarena Värmlandsrådet (pdf)

Välkommen till möte med Hälso- och sjukvårdsforum 
Daniel Schützer, ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden, hälsar välkommen

Presentationsrunda  
Under ledning av ordförande gör vi en presentationsrunda av deltagande i Hälso- och sjukvårdsforum

Vice ordförande utses inkl. fika  
Enligt samverkansavtal Värmland utses vice ordförande av kommunerna

Mötestider för hösten fastställs samt önskemål om mötesplatser kommande forumstillfällen

Dialog, förväntningar/önskemål avseende Hälso- och sjukvårdsforum  
Hälso- och sjukvårdsforum är en politisk arena för dialog. Under ledning av presidiet ges ni möjlighet att föra dialog och reflektera kring kommande forums innehåll.

Sammanfattning, vad tar vi med oss från dagens dialoger
Summering under ledning av presidiet

Övriga frågor samt avslutning

 

Minnesanteckningar