Värmlandsrådsmöte den 20 januari 2023
 

Välkomna till mandatperiodens första möte med Värmlandsrådet den 20 januari 2023 på Hotell Gustaf Fröding.

 

Agenda Värmlandsrådet (OBS! tiden 09.00-15.45)


Välkommen till ny mandatperiod med Värmlandsrådet
Värmlandsrådets ordförande Åsa Johansson, regionstyrelsens ordförande, hälsar välkommen.

Presentationsrunda
Under ledning av Värmlandsrådets ordförande gör vi en presentationsrunda av ledamöterna i Värmlandsrådet

Utseende av vice ordförande till Värmlandsrådet och till Ordföranderådet
Enligt samverkansavtal Värmland utses vice ordförande i Värmlandsrådet och Ordföranderådet av kommunerna.

Hur hänger allt ihop i samverkansstrukturen - guidning från antagande av avtal fram tills idag
Åsa Johansson, Ingrid Strengsdal och Johanna Berglind de Backer, Region Värmland
Region Värmland bildades 1 januari 2019 och inför regionbildningen gjordes ett gemensamt arbete mellan dåvarande Landstinget, Värmlands kommuner och dåvarande kommunalförbundet Region Värmland. Resultatet blev "Samverkansavtal Värmland" som under 2018 antogs av samtliga fullmäktigen i Värmland.
Politisk samverkansarena Värmlandsrådet (pdf)

Presentation av det regionala utvecklingsuppdraget
Inkluderar dialog i grupper
Erik Evestam, Eleonore Åkerlund och Sandra Svennberg, Region Värmland
Många av de frågor som hanteras i samverkansstrukturen återfinns inom området regional utveckling. Här får vi en grundläggande genomgång om vad det regionala utvecklingsuppdraget är och innebär.

Regional utveckling (pdf)

Värmlandsstrategin 2040
Inkluderar dialog i grupper
Erik Evestam, Eleonore Åkerlund, och Malin Vikner, Region Värmland
Vår regionala utvecklingsstrategi finns till för alla som vill göra Värmland till en bättre plats. Kort sagt: Värmlandsstrategin är hela Värmlands strategi! Den har tagits fram i samarbete mellan många olika aktörer och skapar samsyn kring utmaningar, prioriterade områden och målsättningar. Vi får en lägesrapport om hur långt vi har kommit och insatser som görs.
Värmlandsstrategin (pdf)

Länsstyrelsen – information om aktuella frågor
Emma Spak och Tanja Ekegren, Länsstyrelsen Värmland
Länsstyrelsen (pdf)

Yrkes-SM 2024, information
Åsa Johansson, Region Värmland, Johan Kullander och Jan Johansson, Karlstads kommun och Fredric Norlin, Region Värmland
Yrkes-SM syftar till att öka status, intresse och attraktionskraft för yrken och yrkesutbildning. Det anordnas vartannat år och 2024 står Karlstads kommun och Region Värmland värdar för arrangemanget.
Yrkes-sm (pdf)

Övriga frågor och avslutning av dagen
Värmlandsrådets presidium avslutar dagen

 

Minnesanteckningar