Inbjudan till 

Värmlandsrådet 24 november 2023 
 

Tid: 24 november 2023, kl 13.00-15.30. Observera sluttiden.
Vi börjar med gemensam lunch kl 12.00 
Plats: Hotell Gustaf Fröding, Höjdgatan 3, Karlstad 
Målgrupp:  Kommunstyrelseordförande, ytterligare vald representant från kommun, regionstyrelsens ordförande, presidier regionstyrelsen, hälso-sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, kultur-och bildningsnämnden, kollektivtrafiknämnden, kommundirektörer och regiondirektörer samt gäster.

Anmäl dig här senast den 20 november

Välkommen att besöka Värmlandsrådets webbplats
https://www.trippus.net/varmlandsradet
  

Agenda (OBS! att tiderna är ungefärliga)

13.00-13.05
Inledning
Värmlandsrådets vice ordförande Henrik Frykberger, Sunne kommun, inleder och hälsar välkommen till dagens möte.

13.05-13.35?
Den digitala vägen till morgondagens välfärd
Patrik Sundström, tf VD Inera (på länk)

13.35-14.05
Hur får vi fart på digitaliseringen i Värmland?
Magnus Bårdén och Jonas Matthing, Digital Well Arena.
Compare och DigitalWell Arena presenterar hur Värmland kan arbeta över organisatoriska gränser och dra nytta av gemensam kapacitet för att skapa förändring. Det handlar om att få ut mer effekt (impact) av de organisationer och styrkeområden som vi byggt upp i Värmland.

14.05-14.20
Dialog inklusive paus
Vid detta pass hämtar vi fika och återvänder till våra bord där vi reflekterar över det som vi fått höra från Inera och Digital Well Arena och hur vi får fart på digitaliseringen i Värmland.

14.20-14.50
Tio år med drift- och servicenämnden – ett uppdrag i förändring 

Ann Otto Nemes och Sandra Eriksson, Karlstads kommun,

14.50-15.20
Region Värmland European Office – EU:s digitaliseringsarbete
Stina Höök, Kajsa Sundström van Zeveren och Simon Fredholm, Region Värmland.

Övriga frågor

Avslutning för dagen  
Värmlandsrådets vice ordförande Henrik Frykberger, Sunne kommun, summerar och avslutar dagens möte  

 

Varmt välkommen! 

Åsa Johansson                                    Henrik Frykberger 
Ordföranderådets ordförande          Ordföranderådets vice ordförande 

 

 

 _________________________________________________________________________

Frågor programinnehåll 
Ingrid Strengsdal 
070-545 15 08 
ingrid.strengsdal@regionvarmland.se

Frågor anmälan/avanmälan  
Britt-Marie Lindgren 
070-296 79 32 
britt-marie.lindgren@regionvarmland.se