Värmlandsrådets ordföranderåd 25 augusti 2023


Agenda 

Inledning
Ordföranderådets presidium, Åsa Johansson, Region Värmland och Henrik Frykberger, Sunne kommun, inleder och hälsar välkommen till dagens möte. Presentationsrunda av mötesdeltagare..  

Mikrofond Värmland - information och dialog
Ylva Lundqvist Fridh, VD, Leif Tyrén verksamhetsledare, Anna Tyrén, rådgivningsansvarig Coompanion

Mikrofonden är en ekonomisk förening som erbjuder kreditgarantier för banklån och förlagsinsatser till kunder inom den sociala ekonomin. Organisationen ägs av sina medlemmar, är regionalt och nationellt organiserad samt ej vinstdrivande. Överskott återinvesteras i verksamheten (källa: mikrofonden.se)
Mikrofonden Värmland (pdf)

Region Värmlands ekonomi
Peter Bäckstrand, Region Värmland
Region Värmland ekonomi (pdf)

Rapport från direktörsberedningen
Peter Bäckstrand, Region Värmland och Martin Willén, Kristinehamns kommun

EU-direktiv om 11-timmars dygnsvila – information och dialog
Josefine Ståhlberg, Region Värmland, Beatrice Rodin, Karlstads kommun och Petra Eriksson, Region Värmland

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.
EU-direktiv om 11 timmars vila

Förslag till ställningstagande om att möjliggöra adjungering av ytterligare förtroendevald än kommunstyrelsens ordförande för Filipstads och Årjängs kommun till Värmlandsrådet 
Åsa Johansson , Region Värmland och Henrik Frykberger, Sunne kommun
Förslag till ställningstagande om förtroendevald i Värmlandsrådet (pdf)

Övriga frågor och avslutning 
Ordföranderådets presidium, Åsa Johansson, Region Värmland och Henrik Frykberger, Sunne kommun, summerar och avslutar dagens möte

 

Minnesanteckningar