Värmlandsrådsmöte den 4 maj 2023


Agenda 

Inledning
Värmlandsrådets presidium, Åsa Johansson, Region Värmland och Henrik Frykberger, Sunne kommun, inleder och hälsar välkommen till dagens möte. 

Information/dialog 
Oslo-Stockholm 2.55 AB
Jonas Karlsson, VD, aktuell information från bolaget 

Scandinavia's most profitable railway project (pdf)

Information/dialog 
Värmlands kompetensförsörjning - kompetensförsörjningsrapport och nulägesbild
Erik Evestam, Stina Höök och Ulrica Matthed Bergström, Region Värmland 

Rapporten Värmlands kompetensförsörjning är en uppdatering av den kartläggning som Region Värmland publicerade 2020, vars syfte är att beskriva det värmländska kompetensförsörjningsbehovet och identifiera strukturella utmaningar som länets arbetsmarknad står inför. 
Länk till rapporten: Värmlands kompetensförsörjning - Region Värmland (regionvarmland.se) 
I punkten ingår paus där vi vill be er reflektera kring den information om rapporten om kompetensförsörjningsbehov som ni fått ta del av. Återkoppling sker efter pausen. 
Kompetensförsörjning (pdf)

Värmland står inför en utmanande energisituation! 
Erik Evestam, Region Värmland och Magnus Nilsson, VD Glava Energy Center

GEC Mission Hållbart Energisystem (pdf)

Övriga frågor och avslutning  

Efter lunch - seminarium Nya Perspektiv 

 

Minnesanteckningar