På den här sidan presenteras kurser och konferenser som (bland annat) riktar sig till förtroendevalda och tjänstepersoner inom Värmlandsrådet, Ordföranderådet och Sakområdesforumen.

Sidan uppdateras kontinuerligt, så titta gärna in här med jämna mellanrum för att inte missa någon konferens som är värdefull för dig i ditt arbete och uppdrag.


 

2022


Aktualitetskonferens

Region Värmland bjuder in politiker och tjänstepersoner till en dag med syfte att berätta om vad som är på gång inom välfärdsområdet. 

Fokus är utvecklingsarbetet Nya Perspektiv och arbetet inom respektive utmaning. Regionala aktörer presenterar projekt och pågående arbete. 

Aktuellt från Nya Perspektivs utmaningar
Barnalivet- Ungdomslivet- Vuxenlivet- Äldreliv
Aktuellt från kommunerna 
Aktuellt från Region Värmland 
Aktuellt från Värmlands läns vårdförbund 
Aktuellt från FoU Välfärd Värmland 
Aktuellt från Länsstyrelsen 

För mer information klicka här

 


Fokusvecka psykisk hälsa
Den 10 oktober är det Världsdagen för psykisk hälsa. Under måndag–fredag den veckan erbjuds flera olika seminarier om psykisk hälsa.
Det är tidigare års länskonferens inom området psykisk hälsa som i år ersätts av flera seminarier. Det gör att fler personer kan erbjudas att delta. Förhoppningen är också att fokusveckan ska leda till större engagemang och intresse för det arbete som görs, kopplat till "Plan för god psykisk hälsa i Värmland"

Målgrupp
Fokusveckan riktar sig till personer som på olika sätt arbetar med psykisk hälsa. Det kan vara chefer, medarbetare, politiker och andra nyckelpersoner inom Region Värmland, länets kommuner och idéburna organisationer.

För mer information klicka här

 


Värmland 2040
Varmt välkommen till en dag där vi tar del av statistik och analyser av utvecklingen i länet utifrån målen i Värmlandsstrategin 2040. Vi kommer även att få veta mer om hur olika aktörer arbetar för att förverkliga den regionala utvecklingsstrategin, och få möjlighet att lära av varandra. Med nuläget som utgångspunkt sätter vi kurs framåt.

Dessutom blickar vi mot omvärlden för att få nya tankar och idéer i arbetet med att utveckla Värmland. Mer detaljerat program formas i dialog med olika aktörer under våren.

Målgrupp
Konferensen vänder sig till alla som bidrar till arbetet med Värmlandsstrategin 2040, exempelvis företrädare för regionen, kommunerna, länsstyrelsen, universitetet, kluster- och näringslivsorganisationer och idéburen sektor.

För mer information klicka här
 

2023Nya Perspektiv
En gång per år träffas kommunledningarna, regionledningen, ledningen för skola, socialtjänst och ledningen för hälso- och sjukvården för att diskutera gemensamma utmaningar inom ramen för Nya perspektiv. Det är både den politiska ledningen och förvaltningsledningen som deltar.
De olika utmaningarna som Nya perspektiv arbetar med är Barnalivet, Ungdomslivet, Vuxenlivet, Äldrelivet.

Målgrupp
Ledande politiker och tjänstepersoner i Värmlands 16 kommuner och Region Värmland träffas i det årliga unika, gemensamma och systematiska utvecklingsarbetet Nya Perspektiv.

Mer information kommer längre fram

 


Genius
Genius är en av landet största konferenser om jämställdhet. Här träffas människor från hela landet för att inspireras, knyta kontakter och lära av varandra. Arrangörer är Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland

Mer information kommer längre fram