Värmlandsrådsmöte 21 januari 2022

Agenda:

Inledning
Fredrik Larsson, Region Värmland och Peter Söderström, Arvika kommun, hälsar välkommen

Aktuellt covid-läge
Göran Karlström, Region Värmland
Aktuell pandemiutveckling – Europa, Sverige, Värmland (pdf)Aktuell pandemiutveckling – Europa, Sverige, Värmland (pdf)

Utvärdering av samverkansavtal Värmland - presentation av Direktörsberedningens förslag till arbetsformer för Värmlandsrådet
Peter Bäckstrand, Region Värmland och Jan-Olof Ragnarsson, Kils kommun
Förslag till Värmlandsrådets arbetsformer (pdf)

Punkten innehåller gruppdiskussion där ni kommer att delas in i break-out-rooms för att få möjlighet att ha dialog om samverkansstrukturens utveckling med utgångspunkt i utvärderingen av samverkansavtalet och förslaget till arbetsformer.

Hålltider (ungefärliga):
Presentation 09.35-10.00
Gruppdiskussioner inkl paus 10.00-10.40
Återkoppling/redovisning 10.40-11.10
Sammanfattning 11.10-11.15

Övriga frågor
Vis(j)ion (pdf)

Minnesanteckningar Värmlandsrådet 21 januari 2022 (pdf)


Ordföranderådet

Målbild för god och nära vård - förslag till ställningstagande
Marianne Utterdahl och Linnea Grankvist, Region Värmland
Målbild Framtidens Värmland tillsammans utvecklar vi god och nära vård, hälsa och omsorg (pdf)

Målbilden presenterades vid Värmlandsrådets möte den 26 november 2021, då rådet kom överens om att förslag till ställningstagande skulle tas upp på kommande möte med ordföranderådet

Övriga frågor

Minnesanteckningar Ordföranderådet 21 januari 2022 (pdf)