Värmlandsrådets ordföranderåd 26 augusti 2022

Tid: 26 augusti 2022, kl 13.00-15.00. Vi börjar med gemensam lunch kl 12.00
Plats: Hotell Gustaf Fröding, Höjdgatan 3, Karlstad

Program

Inledning
Fredrik Larsson, Region Värmland hälsar välkommen

Region Värmland European Office - information och dialog
Stina Höök, Kajsa Sundström van Zeveren och Simon Fredholm, Region Värmland

Verksamheten Region Värmland European Office finansieras av regionen och länets kommuner genom avtal. Av avtalet framgår att Värmlandsrådet/ordföranderådet årligen ska få rapporter från verksamheten.

Vid möte den 17 juni bestämdes att 2023 års konferens för Värmlandsrådet ska hållas i Bryssel 15–17 mars 2023. Fundera gärna redan nu över ev önskemål om studiebesök mm som ni ser.
Presentation av Brysselkontoret 26 augusti (pdf)

Paus

Sakområdesforum - återkoppling
Marianne Utterdahl, Elisabeth Kihlström, Jesper Johansson och Stina Höök, Region Värmland

I juni hölls de tre första mötena i hälso- och sjukvårdsforum, kultur- och bildningsforum samt kollektivtrafik- och regionalt utvecklingsforum. Ordförandena i forumen reflekterar och återkopplar från forumen.

Återkoppling från Direktörsberedningen enligt uppdrag från Ordföranderådet den 8 april
Representanter från Direktörsberedningen

Länsgemensam strategisk plan för suicidprevention 2022–2030
"Transformering av den värmländska besöksnäringen" - rapport 

Business Region Värmland - rekryteringsprocess
Eleonore Åkerlund, Region Värmland

Utveckling av Värmlandsrådets webbplats och årshjul - information och dialog
Johanna Berglind de Backer, Region Värmland


Övriga frågor


Minnesanteckningar