Värmlandsrådets ordföranderåd 17 juni 2022

Varmt välkommen till Värmlandsrådets ordföranderåd

Som första punkt på mötet fortsätter vi på temat Demokrati (på Värmlandsrådets senaste möte i maj hade vi temat Demokrati ur olika perspektiv) där vi har P-O Norell från Karlstads universitet som gäst och sedan ägnar vi eftermiddagen åt såväl information som dialogpunkter.

Tid: 17 juni 2022, kl 13.00-15.00
Plats: Hotell Gustaf Fröding, Höjdgatan 3, Karlstad


Program

Inledning
Fredrik Larsson, Region Värmland och Peter Söderström, Arvika kommun, hälsar välkommen

SOM-undersökningen genomförs nu för fjärde gången; erfarenheter, slutsatser och framtid
P-O Norell, Karlstads universitet
Värmlands SOM (samhälle, opinion, medborgare) 2022 (pdf)

Ställningstagande om medel för att genomföra SOM-undersökning 2022 
Handling bifogas 

Sårbarhetsanalys av det värmländska näringslivet (information och dialog)
Stina Höök, Sandra Svennberg och Samuel Gök, Region Värmland
Sårbarhetsanalys av det värmländska näringslivet (PowerPoint)

Sårbarhetsanalys av det värmländska näringslivet (pdf)

Paus

Nationell plan för transportinfrastruktur (återkoppling av resultat av remissrunda)
Stina Höök mfl Region Värmland

Återkoppling från Direktörsberedningen (stående punkt)
Peter Bäckstrand, Region Värmland och Jan-Olof Ragnarsson, Kils kommun

Inför 2023 - förslag till mötesdatum, konferens 2023 mm (dialog)
Fredrik Larsson, Region Värmland och Peter Söderström, Arvika kommun
Datumförslag för möten 2023 (pdf)

Information om valärenden i samverkansstrukturen inför mandatperioden 2023-2026
Val behöver ske av ytterligare en kommunal förtroendevald till Värmlandsrådet (förutom KSO) och ledamöter till de tre forumen  (hälso-och sjukvårdsforum, kollektivtrafik och regionalt utvecklingsforum samt kultur- och bildningsforum).
Region Värmland kommer att skicka ut information till kommunerna inom kort.

Övriga frågor
 

Minnesanteckningar