Värmlandsrådsmöte den 5 maj 2022

Tema för möte är Demokrati - ur flera perspektiv

Plats: Hotell Selma Spa, Sunne

Program

Inledning
Fredrik Larsson, Region Värmland och Peter Söderström, Arvika kommun, hälsar välkommen

Det demokratiska samtalet
Anna-Lena Pogulis, SKR, deltar via länk

Hot mot demokratin i Värmland
Per Hydén, Agera Värmland
Hot mot demokratin i Värmland Årsrapport 2021

Paus

Unga i Värmland - information kring ett långsiktigt handlingsprogram
Melinda From och Matilda Henningsson, RISE, Gunilla Evers och Maria Frisk, Region Värmland
Presentation Unga i Värmland (pdf)
Nulägesanalys
Analysen och arbetet presenteras i film

Handlingsplan för digital infrastruktur – information
Stina Höök och Erik Larsson, Region Värmland

Situationen i Ukraina – information
Jan-Olov Ragnarsson, Kils kommun och Lars Christensen, Region Värmland

Lägesrapport om sakområdesforum samt Business Region Värmland
Peter Bäckstrand och Eleonore Åkerlund, Region Värmland

Övriga frågor
 

Minnesanteckningar