Värmlandsrådets ordföranderåd 8 april 2022

Varmt välkommen till Värmlandsrådets ordföranderåd

Plats: Digitalt via Teams


Program

Inledning
Fredrik Larsson, Region Värmland och Peter Söderström, Arvika kommun, hälsar välkommen


Information och avstämning om frågor om besöksnäring
 - Visit Värmland,
 - Nationell plan för hållbar turism och växande besöksnäring, samt
 - Rapporten "Transformering av den värmländska besöksnäringen" Rapporten skickas ut
Mia Landin, Visit Värmland
Presentation om Visit Värmland (pdf)


Länsgemensam strategisk plan för suicidprevention i Värmland 2022-2030 - information och avstämning. 
Karen O'Quin, Region Värmland och Elisabeth Kihlström, Region Värmland

Presentation om den strategiska planen för suicidprevention (pdf)

Paus

Situationen i Ukraina - avstämning
Jan-Olov Ragnarsson, Kils kommun och Lars Christensen, Region Värmland

Direktörsberedningens avstämning - stående punkt på ordföranderådets agenda
Jan-Olov Ragnarsson, Kils kommun och Peter Bäckstrand, Region Värmland

Återkoppling efter remiss länstransportplan och slussar
Stina Höök, ordförande regionala utvecklingsnämnden
Presentation om länsplan och slussar (pdf)

Övriga frågor

Minnesanteckningar